Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Antanas ALIUKAS
2014-09-03

Vardas: Antanas
Pavardė: ALIUKAS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kuprys
Gimimo data: 1916-00-00
Gimimo vieta: Nausodės k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas


Tėvas Feliksas Aliukas. Brolis Jonas Aliukas (1921–1944) – laisvės gynėjas, Kuprio būrio partizanas, žuvęs pokario kovose, sesuo Genė Aliukaitė-Baltušnikienė – žemdirbė.

Vokiečių okupacijos metais A. Aliukas buvo Raguvos valsčiaus tarnautojas.

Pokario metais A. Aliukas išėjo partizanauti, 1945 m. pradžioje iš savo ir kaimyninių kaimų jaunuolių subūrė Kuprio būrį ir 1945–1948 m. buvo šio būrio vadas. Jo būryje buvo iki 50 jaunų vyrų. Amžininkų liudijimu, būrys vengė aktyvių kovos veiksmų, tik teikė prieglobstį nuo mobilizacijos į kariuomenę pasislėpusiems jaunuoliams.

1945–1947 m. Kuprio būrys priklausė Vyčio apygardai, 1947–1948 m. – Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopai.

Kuprio būrys buvo įsikūręs Alukėnų miške ir veikė Raguvos ir Troškūnų valsčiuose.

1945 m. per Velykas šio būrio partizanai už 5 kilometrų nuo Raguvos (Panevėžio r.) surengė išpuolį ir apšaudė stribus, kelis iš jų nukovė.

Žuvo 1948 m. kovo 21 d. – buvo šnipo išduotas ir užkluptas Kazio Baltušniko sodyboje Kirmėliukų kaime (Anykščių r.). Kartu žuvo dar du partizanai: Vytautas Ivanauskas-Berniukas, Dobilas (1921–1948) ir Juozas Kirsnys-Raudonikis, Varna (1921–1948). Palaikai buvo išniekinti Raguvos miestelio aikštėje, paskui užkasti Melinsko pelkėje. Po kelių savaičių jie buvo iškasti ir palaidoti Kirmėlių kaimo (Anykščių r.) kapinėse.

A. Aliuko-Kuprio pavardė įrašyta Raguvos apylinkėse 1944–1953 m. žuvusių partizanų memorialo atminimo lentoje (1992 m.). Jam suteiktas pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) kario savanorio statusas (po mirties, 2012 m.).