Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vytautas MAGYLA
2017-12-14

Vardas: Vytautas
Pavardė: MAGYLA
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vairas, Sakalas
Gimimo data: 1924-00-00
Gimimo vieta: Mogylų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas


Tėvas Juozas Magyla – ūkininkas.

Pokario metais V. Magyla išėjo partizanauti. Jis buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas, nuo 1947 m. vasaros – šio būrio vadas.

Nuo 1948 m. V. Magyla-Vairas buvo Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo ryšių įgaliotinis.

Buvo vedęs, žmona Bronė Matuliauskaitė-Jurkienė-Rožė, Rūta (1927–1974) – laisvės gynėja, tremtinė.

Žuvo 1950 m. birželio 15 d. netoli Vajėšių kaimo (Anykščių r.).