Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jonas BALTUŠNIKAS
2013-05-24

Vardas: Jonas
Pavardė: BALTUŠNIKAS
Gimimo data: 1889-04-08
Gimimo vieta: Juostininkų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Visuomenininkas, politikas


Tėvai: Gasparas Baltušnikas ir ? Baltušnikienė-Zanevičienė – valstiečiai žemdirbiai. Brolis Kazys Baltušnikas (1892–1941) – revoliucionierius. Tėvui anksti mirus, o motinai vėl ištekėjus, augo su patėviu.

1908 m. J. Baltušnikas, vengdamas šaukimo į carinės Rusijos kariuomenę, emigravo į Pietų Ameriką ir apsigyveno Argentinoje, kur pasiliko visam gyvenimui. Buvo beraštis, tik Argentinoje jis išmoko skaityti ir rašyti.

1909 m. kartu su kitais J. Baltušnikas įkūrė pirmąją Argentinoje lietuvių organizaciją "Lygybė" ("Igualdad"), kuri nuo 1911 m. tapo kultūros ir savišalpos draugija "Diegas".

Nuo 1910 m. jis dalyvavo socialistų judėjime. 1911 m. Berisso mieste kartu su I. Rimkūnu ir J. Šatkausku J. Baltušnikas įkūrė lietuvių savišalpos ir kultūros draugiją "Vargdienis", 1944 m. pavadintą "Nemunu" ir veikiančią iki šiol. Tai – seniausia Argentinoje veikianti lietuvių emigrantų kultūrinė organizacija.

1914 m. kartu su J. Kaikariu ir kitais kairiųjų pažiūrų lietuviais emigrantais Buenos Aires priemiestyje jis įkūrė Argentinos lietuvių socialistų sąjungą.
 
Nuo 1920 m. jis buvo Argentinos komunistų partijos narys, 1924 m. kartu su bendražygiais įkūrė Pietų Amerikos lietuvių apšvietos draugiją. Jis siuntė literatūrą į Lietuvą apie lietuvių veiklą Argentinoje, rinko lėšas Lietuvos ir Baltarusijos komunistų veiklai paremti.

1918 m. J. Baltušnikas padėjo išleisti laikraštį "Proletaras". Jis taip pat bendradarbiavo "Rytojuje", "Tėvynėje" ir kitoje kairiųjų pažiūrų lietuvių spaudoje. 1930–1932 m. politinio perversmo laikotarpiu jis išsaugojo "Rytojaus" bendrovės spaustuvės turtą – knygyną ir spausdinimo įrangą.

Kartu su T. Adamoniu ir kitais jis surinko daug lietuviškų leidinių, išspausdintų Argentinoje, ir 1958 m. atsiuntė į Vilnių.

Mirė 1972 m. kovo 24 d. Buenos Aires (Argentina).