Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Veronika DAGELYTĖ-VALATKIENĖ
2016-10-25

Vardas: Veronika
Pavardė: DAGELYTĖ-VALATKIENĖ
Gimimo data: 1911-02-02
Gimimo vieta: Bečerninkų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Dainininkė (sopranas), operos solistė


Tėvai: Jurgis Dagilis-Dagelis ir Marijona ?-Dagelienė – valstiečiai žemdirbiai. Brolis Jonas Dagelis (1898 – apie 1956) – žurnalistas, teisininkas, tremtinys, sesuo Ona Dagelytė-? (1902–?).

1929 m. baigė Raguvos (Panevėžio r.) vidurinę mokyklą. Nuo 1929 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, nuo 1931 m. kartu mokėsi ir Kauno muzikos mokykloje. 1938 m. baigė Kauno konservatoriją, Vladislavos Grigaitienės dainavimo klasę ir Petro Olekos vaidybos klasę, įgijo aukštąjį muzikinį išsilavinimą.

Studijuodama V. Dagelytė-Valatkienė 1937 m. dalyvavo ir sėkmingai pasirodė tarptautiniame festivalyje Vienoje (Austrija), kur buvo pastebėtas ir diplomu įvertintas jos dramatinis sopranas. 1937 m. ji taip pat buvo Jurgio Karnavičiaus suburto vokalinio kvarteto dainininkė.

1938–1944 m. ji dirbo Kauno Valstybės teatre operos soliste, 1944–1956 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo Lietuvos operos ir baleto teatro Vilniuje operos solistė (sopranas).

Ji giedojo religinių giesmių repertuarą, koncertavo Lietuvos bažnyčiose, giedodavo ir gimtosios Troškūnų parapijos bažnyčioje.

V. Dagelytė-Valatkienė sukūrė vaidmenis operų pastatymuose: Gražina Jurgio Karnavičiaus "Gražina" (1944 m., 1949 m.), Liza Piotro Čaikovskio "Pikų dama", Aida Giuseppe Verdi "Aida", Toska Giaccomo Puccini "Toska", Nataša Aleksandro Dargomyžskio "Undinė" (1949 m.), Saburova Nikolajaus Rimskio-Korsakovo "Caro sužadėtinė", Santuca Pietro Mascanio "Kaimietiška garbė", Venera Richardo Vagnerio "Tanhauseris", Rachilė Jacques Francois Fromental Elie Halevy "Žydė", Larina Piotro Čaikovskio "Eugenijus Oneginas", Tamara Arturo Rubinšteino "Demonas" ir kitus. 

1941 m. V. Dagelytė-Valatkienė patyrė sovietinės valdžios represijas – birželio 14 d. buvo suimta su visa šeima ir tremiama į Sibirą (Rusija). Tačiau ją su vaikais teatro vadovams pavyko išlaisvinti jau iš vagono, tremtį patyrė ir lageryje Sverdlovske mirė tik jos vyras. Po šių išgyvenimų pašlijo dainininkės sveikata.

Buvo ištekėjusi, vyras Jonas Valatka (1896–1945) – agronomas, verslininkas, tremtinys. Liko našlė. Vaikai: Margarita (g. 1936 m.), Aloyzas (g. 1939 m.).

Mirė 1956 m. balandžio 18 d. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Saulės kapinėse.