Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozas MOTIEJŪNAS
2019-02-24

Vardas: Juozas
Pavardė: MOTIEJŪNAS
Gimimo data: 1896-05-21
Gimimo vieta: Juodupės vs. (Anykščių r.)

Trumpai:
Lietuvos kariuomenės savanoris, mokslininkas veterinarijos gydytojas, veterinarijos pedagogas, vadovas


Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1896 m. gegužės 26 d.

Tėvas Juozas Motiejūnas.

Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje, kuri Pirmojo pasaulinio karo metais buvo evakuota į Rusiją, ten ją baigė 1916 m.

Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. gegužės 19 d. J. Motiejūnas Ukmergėje įstojo savanoriu į kuriamą Lietuvos kariuomenę, buvo paskirtas į 1-ąjį artilerijos pulką, dalyvavo Nepriklausomybės kovose, paskui baigė Karo mokyklą Kaune ir tarnavo dalinyje iki 1926 m., kol išėjo į atsargą. Tarnybos metu 1923 m. jis baigė Dorpato (dabar – Tartu, Estija) veterinarijos institutą, įgijo veterinarijos gydytojo išsilavinimą.  

Demobilizuotas 1926–1927 m. jis dirbo Biržų apskrities veterinarijos gydytoju.

1927–1928 m. J. Motiejūnas tęsė studijas, apsigynė disertaciją ir 1928 m. Berne (Šveicarija) gavo veterinarijos daktaro mokslinį laipsnį.

1928–1934 m. jis buvo Gruzdžių (Šiaulių r.) aukštesniosios gyvulininkystės mokyklos mokytojas, 1934–1937 m. dirbo Marijampolės apskrities veterinarijos gydytoju.

1936–1944 m. J. Motiejūnas buvo Kauno veterinarijos akademijos dėstytojas, docentas. 1940–1941 m. jis dirbo Veterinarijos akademijos prorektoriumi, 1941–1944 m. buvo šios akademijos rektorius, profesorius (nuo 1941 m.). Veterinarijos srityje jis stažavosi Hanoveryje (Vokietija).

1926–1940 m. J. Motiejūnas dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos veikloje, eidamas įvairias pareigas.

1944 m. J. Motiejūnas pasitraukė į Vakarus, 1944–1948 m. gyveno Austrijoje.

1948 m. pabaigoje jis emigravo į JAV ir ten liko iki gyvenimo pabaigos. J. Motiejūnas dirbo Federalinės valdžios įstaigoje mėsos priežiūros srityje, buvo veterinarijos inspektorius.

J. Motiejūnas parašė ir išleido knygas: "Ipologijos vadovėlis" (su P. Babicku, 1930 m.), "Naminių gyvulių akušerija" (1931 m.), "Naminių gyvulių gydymas" (su Juozu Žemaičiu, 1932 m.), "Akušerijos vadovėlis" (1943 m.). Jis taip pat bendradarbiavo spaudoje, paskelbė straipsnių veterinarijos klausimais.

Nepriklausomoje Lietuvoje J. Motiejūnas buvo apdovanotas Savanorio-kūrėjo medaliu (1939 m.).

Buvo vedęs, žmona Anelė Snarskytė-Motiejūnienė (1899–1970). Dukterys: Aldona Motiejūnaitė (g. 1922 m.) ir Danutė Motiejūnaitė (g. 1925 m.).

Mirė 1969 m. liepos 11 d. Čikagoje (JAV). Palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse Džastise (Justice, Ilinojaus valstija, JAV). Kapą ženklina akmeninis paminklas-stela su iškaltu įrašu: "Prof. vet. dr. / Motiejūnas", postamente horizontaliai iškalti įrašai: "Anelė / 1899–1970" ir "Juozas / 1896–1969".