Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Virginija KVEDARIENĖ
2019-08-10

Vardas: Virginija
Pavardė: KVEDARIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kučytė
Gimimo data: 1955-10-13
Gimimo vieta: Šlavėnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė anglų kalbos mokytoja, visuomenininkė


Tėvai: Juozas Kučys (?–1995) ir Vlada Kučienė.

1962–1965 m. mokėsi Šlavėnų pradinėje mokykloje, 1965–1973 m. – Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Anykščių Antano Vienuolio progimnazija).

1973–1974 m. V. Kučytė dirbo Anykščių 2-osios vidurinės mokyklos vyriausiąja pionierių vadove.

1974–1978 m. ji studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo anglų kalbos mokytojos išsilavinimą.

1978–1979 m. ji dirbo Žemės ūkio valdymo mokyklos prie Buivydiškių (Vilniaus r.) žemės ūkio technikumo laborante, 1979–1985 m. buvo Vilniaus prekybos technikumo anglų kalbos dėstytoja.

Nuo 1985 m. V. Kvedarienė gyvena ir dirba Anykščiuose.

1985–1991 m. ji buvo Anykščių žemės ūkio mokyklos mokytoja, nuo 1991 m. iki šiol yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė ir konsultantė.

Ji buvo Europos Sąjungos "Socrates" mokyklinio projekto "Aplinkosauginis švietimas Europoje (3E)" (1999–2003 m.) koordinatorė, yra mokyklų bendradarbiavimo projekto "Demokratija mokykloje" (SODA) koordinatorė Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje.

V. Kvedarienė taip pat buvo JAV Taikos korpuso savanorių koordinatorė Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje (1994–1998 m.). Ji dalyvauja ir dirba vertėja A.P.P.L.E. pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursuose (nuo 1999 m.).

V. Kvedarienės parengti mokiniai dalyvauja Lietuvos angliškai kalbančiųjų bendrijos oratorinio meno konkursuose, du kartus laimėjo Didžiosios Britanijos ambasadoriaus prizą, dalyvavo ir laimėjo prizinių vietų Kauno technologijos universiteto gimnazijos respublikiniame verslo pateikčių konkurse (2003–2006 m.).

Ji mokė anglų kalbos Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėją Vidą Pabarškaitę-Gražienę, Prezidentės Dalios Grybauskaitės komandos narę Liną Adakauskienę.

V. Kvedarienė dalyvavo Britų tarybos ir Pedagogų profesinio rengimo centro kursuose mokytojams konsultantams (1997–1998 m.), ankstyvojo anglų kalbos mokymo kursuose (Didžioji Britanija, 1999 m.), Europos tarybos kvalifikacijos kėlimo kursuose švietimo darbuotojams (Didžioji Britanija, 2003 m.).

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo konferencijose V. Kvedarienė skaitė pranešimus "Kūrybinis tradicinių kalbos mokymo metodų taikymas" (Lenkija, 1999 m.), "Ankstyvasis anglų kalbos mokymas – Lietuvos Respublikos švietimo reformos dalis" (2001 m.). Ji taip pat yra Britų tarybos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos profesinio tobulinimo programos lektorė (nuo 1998 m.).

V. Kvedarienė kartu su kitais pedagogais parengė ir išleido leidinius "Essential English" (1997 m.), "English for Young Learners" (2000 m.).

Laisvalaikiu mėgsta skaityti knygas, keliauti, bendrauti, derinti aktyvų ir pasyvų poilsį.

Buvo ištekėjusi, vyras Aloyzas Kvedaras (g. 1957 m.) – pedagogas istorikas, žemdirbys, visuomenininkas. Vaikai: Juozas Kvedaras (g. 1983 m.) – verslininkas ir visuomenininkas, Kristina Kvedaraitė (g. 1984 m.).