Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vytautas SKEBAS
2017-09-21

Vardas: Vytautas
Pavardė: SKEBAS
Gimimo data: 1941-02-14
Gimimo vieta: Vargulių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas istorikas, publicistas


1965 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, įgijo istoriko išsilavinimą.

Nuo 1965 m. V. Skebas dirbo Sociologinių tyrimų laboratorijoje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1977–1990 m. jis buvo Žemės ūkio ekonomikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1973 m. Istorijos institute V. Skebas apsigynė disertaciją "Lietuvos TSR žemės ūkio mechanizatorių kadrai (1940–1970 m.)", buvo istorijos mokslų kandidatas, nuo 1993 m. nostrifikuotas humanitarinių mokslų, istorijos daktaras.

Nuo 1990 m. jis dalyvavo istorinėse ir kraštotyros ekspedicijose, tyrinėjo XX a. Lietuvos kaimo istoriją, rengė ir publikavo šių tyrimų medžiagą, 1996–1997 m. dirbo mokslinį darbą Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

V. Skebas parengė ir išleido mokomąsias knygas "Tremčių laikai (1940–1941, 1945–1953 m.) : medžiaga bei metodiniai patarimai klasių vadovams, istorijos mokytojams ir abitūrai" (2000 m.), "Genocidas Lietuvoje (1940–1953 m.) : moksleiviams, mokytojams, visiems ieškantiems istorijos mokslo ir mokymo metodikos naujovių" (2001 m.), paskelbė mokslinę studiją "Ekonominės valstiečių genocido prielaidos 1941 m. pirmojoje pusėje" (1996 m.).

Nuo 2001 m. V. Skebas buvo vienas iš aktyviausių "Versmės" leidyklos mokslinių ekspedicijų dalyvių ir knygų serijos "Lietuvos valsčiai" autorių, dalyvavo 19-oje ekspedicijų, parengė straipsnius 15-ai monografijų.

Monografijai "Raguva" (2001 m.) jis parengė straipsnį "Žemės ūkio raida 1940–2000 m.". Monografijai "Seredžius" (2003 m.) pateikė istorinius straipsnius "Seredžiaus valsčiaus žemės ūkis (1940–1990)", "Šauliai ir kitos visuomeninės organizacijos" (su Vida Girininkiene).

Monografijos "Papilė" pirmajai daliai (2004 m.) jis parengė apžvalgą "Organizacijos Papilės valsčiuje 1918–1940 metais". Monografijai "Tauragnai" (2005 m.) jis parengė publikaciją "Tauragniškių žemės ūkis 1940–2001 metais".

2003 m. V. Skebas dalyvavo septyniose mokslininkų grupėse, kurios tyrinėjo Pandėlį (Rokiškio r.), Veprius (Ukmergės r.), Gelgaudiškį (Šakių r.), Kriukus (Joniškio r.), Žemaičių Naumiestį (Šilutės r.), Plungę, Jiezną ir Stakliškes (Prienų r.). Jis parengė straipsnius "Jiezno valsčiaus gyventojų mokesčiai ir prievolės 1940–1944 m.", "Bolševikų valdžios agrariniai pertvarkymai 1940–1941 ir 1944–1951 metais" (Žemaičių Naumiestyje). 

2004 m. jis dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje Endriejave (Klaipėdos r.), parengė straipsnį "Ūkininkų gyvenimo pokyčiai 1940–1953 m.". 2005 m. jis tyrė Vilkijos (Kauno r.) žemės ūkio raidą 1940–1941 m.

Mirė 2017 m. balandžio 29 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.