Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Skaidrė RAČKAITYTĖ
2018-12-23

Vardas: Skaidrė
Pavardė: RAČKAITYTĖ
Gimimo data: 1964-02-01
Gimimo vieta: Anykščiai

Trumpai:
Dailininkė dizainerė, tautodailininkė keramikė


Tėvai: Vygandas Juozapas Račkaitis (g. 1939 m.) ir Milda Elena Telksnytė (g. 1938 m.) – rašytojai ir publicistai.

1970–1979 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1979–1983 m. baigė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, įgijo dailininkės apipavidalintojos specialybę.

Nuo 1983 m. S. Račkaitytė gyvena ir dirba Anykščiuose.

1983–1986 m. ji buvo Anykščių rajono "Anykščių šilelio" kolūkio (Burbiškis) dailininkė apipavidalintoja, 1986–1990 m. – Anykščių 62-osios vidurinės profesinės technikos mokyklos dailininkė apipavidalintoja. 1990–1994 m. ji dirbo Anykščių kultūros rūmuose etnografe tautodailininke.

Nuo 1993 m. iki šiol S. Račkaitytė dirba A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje dailininke restauratore, yra muziejaus leidinių dailininkė ir Arklio muziejaus amatų centro dailininkė keramikė.

1991–2009 m. ji buvo ir katalikiško vaikų savaitraščio "Kregždutė" dailininkė.

2009–2011 m. ji studijavo Kauno kolegijoje, baigė audiovizualinio meno studijų krypties dizaino koleginių studijų grafinio dizaino programą, įgijo audiovizualinio meno bakalauro ir dizainerės profesines kvalifikacijas.

S. Račkaitytė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė (nuo 1986 m.). Ji kuria keramikos gaminius ir nuo 1984 m. eksponuoja juos parodose, rengia ir koordinuoja Anykščių rajono tautodailininkų parodas.

S. Račkaitytė sukūrė keraminius pano Anykščių technologijos mokykloje "Rugiai" (1989 m.) ir be pavadinimo (kartu su D. Steponavičiene, 1991 m.). Rokiškio prakartėlių muziejuje saugoma jos sukurta keramikinė prakartėlė.

Ji iliustravo Vygando Račkaičio atsiminimų knygą "Pokario istorijos" (1992 m.) ir miniatiūrų knygą "Palauk, žeme" (2018 m.), Birutės Pakėnaitės pasaką "Lokytis" (1999 m.).

Ji surengė autorinę keramikos parodą Anykščių viešojoje bibliotekoje (1999 m.), dalyvavo Sėlių krašto dailininkų miniatūrų parodose Dusetose (Zarasų r., 1996, 2000 m.), keramikos seminaruose-stovyklose Bebrusuose (Molėtų r., 1999–2007 m.), Utenos apskrities dailės parodoje ir Anykščių dailininkų parodoje Dusetose (2000 m.), savo kūrinius kasmet eksponuoja Anykščių rajono tautodailininkų parodose.

Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji apdovanota Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Ištekėjo 1983 m. gegužės 13 d., vyras Gintautas Eimanavičius (g. 1963 m.) – muzikos pedagogas, muzikantas. Vaikai: Indrė Eimanavičiūtė (g. 1983 m.) – gydytoja biochemikė, emigrantė Vokietijoje, Jonas Mindaugas Eimanavičius (g. 1994 m.) – studentas.