Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Kolūkio pastatai Janapolyje

Laikas: 1969 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: JANAPOLIS (Traupio)
Buvusioje Janapolio dvarvietėje – Levaniškio kolūkio gamybiniai pastatai. Pirmajame plane matomi du paskutinieji senojo dvaro pastatai – svirnai, dešinėje – kolūkio karvidė.