Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Jaunavedžiai su piršliais

Laikas: 1973 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Lilijos Slavenskaitės, Aleksandro Slavensko dukters, vestuvių nuotrauka, kairėje stovi piršliai Jonas Cilcius su žmona Liucija.