Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Antano Vienuolio šermenys. Sargyba

Laikas: 1957 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Prie rašytojo Antano Vienuolio karsto tuometinės J. Biliūno vidurinės mokyklos salėje garbės sargyboje stovi Anykščių rajono valdžios atstovai ir rašytojai. Priekyje dešinėje – rajono partkomo pirmasis sekretorius Viktoras Lukoševičius, už jo – rašytojas Eduardas Mieželaitis, kairėje galinis – rašytojas Antanas Venclova.