Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
A. Vienuolio laidotuvės. Išlydint

Laikas: 1957 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Rašytojo Antano Vienuolio laidotuvės 1957 m. rugpjūtį. Prie tuometinės J. Biliūno vidurinės mokyklos durų, pro kurias netrukus bus išnešamas karstas, susirinkusi anykštėnų minia, žmonės apsėdę net ir statomą dviaukštį gyvenamąjį namą kitapus J. Biliūno gatvės.