Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
A. Vienuolio paminklas. Eisena tilto link

Laikas: 1982 m.
Autorius, šaltinis: Fotomėgėjas Zenonas Vinciūnas, autoriaus fondas
Vietovė: ANYKŠČIAI
Iš ciklo "Antano Vienuolio paminklas Anykščiuose 1982 m. balandžio 6 d.". Pro istorinį Karvelių šeimos namą nuo A. Vienuolio memorialinio namo-muziejaus tilto link eina paminklo atidengimo ceremonijos dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: Lietuvos ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas Aleksandras Česnavičius, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorius Lionginas Šepetys, Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komiteto pirmasis sekretorius Jonas Peseckas, Lietuvos Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas rašytojas Eduardas Mieželaitis ir kompartijos Anykščių rajono komiteto sekretorius Juozas Dailydė. Priekyje dešinėje vainiką neša Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos abiturientas Gintautas Petrauskas, šalia jo tautiniais rūbais pasipuošusi tos pačios mokyklos devintokė Audronė Vitkūnaitė.