Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
A. Vienuolio paminklas. Ceremonijos svečiai

Laikas: 1982 m.
Autorius, šaltinis: Fotomėgėjas Zenonas Vinciūnas, autoriaus fondas
Vietovė: ANYKŠČIAI
Iš ciklo "Antano Vienuolio paminklas Anykščiuose 1982 m. balandžio 6 d.". Paminklo atidengimo ceremonijos svarbiausieji svečiai (iš kairės): A. Vienuolio dukterėčia Bronislava Navikaitė-Leščiuvienė, kompartijos Anykščių rajkomo sekretorius Juozas Dailydė, už jo neatpažintas svečias, rašytojas Juozas Baltušis, SSRS rašytojų sąjungos valdybos sekretorius rašytojas Sergejus Baruzdinas iš Maskvos (Rusija), Lietuvos Aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas rašytojas Eduardas Mieželaitis, neatpažintas svečias su akiniais, Lietuvos valstybinio spaudos, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto pirmininkas poetas Juozas Nekrošius, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorius Lionginas Šepetys ir rašytojas Algimantas Zurba.