Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Miestas į vakarus nuo klebonijos-ligoninės stogo

Laikas: 1959 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Vaizdas nuo senosios Anykščių klebonijos, po Antrojo pasaulinio karo virtusios miesto ligonine, stogo. Pirmajame plane – ligoninės komplekso pastatas, kuriame ilgai veikė infekcinių ligų skyrius, toliau kitapus Šventosios – Žvejų ir A. Vienuolio gatvių gyvenamieji namai, baigiamas statyti veltinių fabriko „Spartakas“ pastatas.