Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Šventė turgavietėje. Žiūrovai

Laikas: 1961 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Iš ciklo "Kolūkiečių šventė Anykščių miesto turgavietėje 1961-ųjų rudenį". Žiūrovai stebi parodos dalyvių apdovanojimus. Pirmoje eilėje iš kairės stovi "Draugystės" kolūkio (Vikonys) specialistai vyriausiasis agronomas Kelpša ir vyriausiasis buhalteris, už jų antroje eilėje toliau Troškūnų apylinkės kolūkių pirmininkai Vladas Atkočius ir Pranciškus Laužikas, dešinėje – irgi kolūkių vadovų ir specialistų būrelis. Fone – į parodą turgavietėje atvežti kukurūzai ir dešnysis Šv. Mato bažnyčios bokštas.