Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Šventė turgavietėje. Melžimo metas

Laikas: 1961 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Iš ciklo "Kolūkiečių šventė Anykščių miesto turgavietėje 1961-ųjų rudenį". Atėjus melžimo laikui, moteris melžia į derliaus šventės parodą atgabentą karvę.