Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Šventė turgavietėje. Žiūrovai ant suoliuko

Laikas: 1961 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Iš ciklo "Kolūkiečių šventė Anykščių miesto turgavietėje 1961-ųjų rudenį". Ant suoliuko prisėdo kolūkių atstovai: antras iš kairės – "Puntuko" kolūkio (Šlavėnai) pirmininkas Jonas Krasauskas, trečias –  "Pažangos kolūkio (Karčiai) pirmininkas Vladas Atkočius, ketvirta – "Puntuko" kolūkio vyriausioji agronomė Ona Semėnaitė-Filipavičienė.