Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2020-08-05   Anykštėno kraštotyrininko skaitykla
 
 

Čia kaupiami tekstai, kuriuos įdomu ir naudinga laisvalaikiu paskaityti anykštėnams kraštotyrininkams.

Dalia Savickaitė. Ištirpusi bibliotekinio darbo mene. Pasakojimas apie bibliotekininkę ir kraštotyrininkę Audronę Berezauskienę. „Utenos apskrities žinios“, 2020 m. rugpjūčio 5 d., p. 5–6.

Ligita Matulienė. Šventinis anykštėnų kraštotyrininkų sambūris. Pasakojimas apie kraštotyrininkų sambūrį Anykščių miesto šventės „Čia gera“ programoje. „Šilelis“, 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Pokalbis su Anykščių rajono garbės piliečiu prof. Osvaldu Janoniu. „Šilelis“, 2020 m. birželio 13 d., p. 9.

Kas arčiau širdies: fizika, karo mokslas, genealogija ar kraštotyra? Interviu su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariu Gediminu Grina. „Šilelis“, 2020 m. gegužės 23 d., p. 9.

Audronė Berezauskenė. Savo krašto išskirtinumo saugotojos. Pasakojimas apie kraštotyros veiklos bibliotekose reikšmingumą Anykščių pavyzdžiu. „Tarp knygų“, 2020 m. vasaris, p. 1–2.

Genealogijos kelias: iš istorijos mokslo pakraščių į inovatyvių tyrimų laikus. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininko Remigijaus Bimbos interviu. „Mokslo Lietuva“, 2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 22 (643), p. 1–2. 

Audronė Berezauskienė. Iš Amerikos – į gimtąjį Anykščių kraštą. Pasakojimas apie mokslininko gydytojo Juozo Meškausko kultūrinio palikimo kelionę į Lietuvą. „Draugas“, 2019 m. lapkričio 16 d., p. 1, 10–11.

Birutė Venteraitienė. Anykščių kraštotyrininkai susirinko į tradicinį sambūrį-seminarą. Pasakojimas apie rudeninį Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos renginį. „Utenos apskrities žinios“, 2019 m. gruodžio 4 d., p. 10.

Gintaras Vaičiūnas, Dalius Žygelis. Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus-Montė. Publikacija apie vieną ryškiausių XX a. vidurio laisvės kovų organizatorių Anykščių krašte A. Starkų-Montę, skirta jo 100-mečiui atminti. „Karys“, 2019 m. Nr. 10, p. 48–53.

Aldona Vasiliauskienė. Traupio Šv. Onos bažnyčios „šventieji“. Publikacija apie lietuvybės ir tikėjimo gynėjų portretus, kun. Stepono Galvydžio iniciatyva atsiradusius Traupio bažnyčioje. „Lietuvos aidas“, 2019 m. rugsėjo 14-21 d., p. 13. 

Audronė Berezauskienė. Asmeninės bibliotekos saugo istorinę atmintį. Publikacija apie anykštėnų kraštotyrininkų asmenines bibliotekas. „Utenos apskrities žinios“, 2019 m. balandžio 3 d., p. 6.

Audronė Berezauskienė. Kraštotyros darbas bibliotekai suteikia nepakartojamą, individualų veidą : kraštotyros veiklos Anykščių viešojoje bibliotekoje 60-mečiui. „Gimtasai kraštas“, 2018 m. Nr. 1.

Audronė Berezauskienė. Matematikos mokslo istorijos, karo pedagogikos ir gimtojo krašto tyrinėtojas. Pasakojimas apie mokslininką anykštėną prof. Algirdą Povilą Ažubalį. „Utenos apskrities žinios“, 2018 m. rugsėjo 5 d., p. 6.

Audronė Berezauskienė. Veikla, suteikianti bibliotekai išskirtinį veidą. Publikacija apie kraštotyros veiklą Anykščių bibliotekoje leidinyje „Tarp knygų", 2018 m. liepos-rugpjūčio numeris, p. 19–21.

Genealogija – tai įdomu. Žurnalisto Algimanto Kačiuškos pokalbis su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininku Remigijumi Bimba. „Šiaulių kraštas“, 2018 m. balandžio 27 d., p. 3, 8.

Audronė Berezauskienė. Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams. Publikacija apie H. Mošinskienės ir M. Telksnytės bei V. Račkaičio susirašinėjimą moksliniame leidinyje „Bibliotheca Lituana V“, 2018, p. 197–210.

Audronė Berezauskienė. Gedimino Grinos asmeninės bibliotekos knygas skaitys Anykščių bibliotekos skaitytojai. „Utenos apskrities žinios“, 2018 m. balandžio 18 d., p. 6.

Audronė Berezauskienė. Meilė Lietuvai išeivės laiškuose anykštėnams. Halinos Didžiulytės-Mošinskienės susirašinėjimo su kraštiečiais apžvalga. „Utenos apskrities žinios, 2018 m. kovo 21 d., p. 6.

Dalia Savickaitė. Darbas jai yra gyvenimas. Pasakojimas apie kraštotyrininkę Ireną Seliukaitę. „Respublika“, 2018 m. sausio 5–12 d., p. 12.

Prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis. Prasmingas  anykštėnų savaitgalis. Vilniaus anykštėno ir Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nario pasakojimas apie lapkričio 18 ir 19 d. renginius Anykščiuose ir Vilniuje. „Lietuvos aidas“, 2017 m. lapkričio 25 d., p. 7.

Audronė Berezauskienė. Surdegis – pirmasis Anykščių krašto miestelis, kuriam skirta knygų serija. Interviu su prof. Osvaldu Janoniu apie leidinius, pristatančius Surdegį ir apylinkes. „Mokslo Lietuva“, 2017 m. liepos 28 d., p. 9, ir 2017 m. rugsėjo 29 d., p. 11.

Irma Randakevičienė. Kanauninką Petrą Raudą prisiminus. Dvasininko, palikusio pėdsakus Svėdasų krašte, biografinė apžvalga, 2017 m. spalio 4 d. paskelbta interneto portale www.bernardinai.lt.

Audronė Berezauskienė. Anykštėnų asmeninių bibliotekų kolekcijos. Anykščių bibliotekai dovanotų asmeninių knygų kolekcijų pristatymas laikraštyje „Šilelis“ 2017 m. rugsėjo 29 d. (puslapyje data ir numeris klaidingi).

Audronė Berezauskienė. Nykstančios gamtos tyrėjas ir saugotojas. Pasakojimas apie anykštėną mokslininką biologą Bronių Šablevičių laikraštyje „Mokslo Lietuva“ 2017 m. rugsėjo 4 d.

Bibliotekininkystės mokslinių tyrimų mokyklos kūrėjas. Kolektyvinė publikacija, skirta Romualdo Vytauto Rimšos 80-mečiui, žurnale „Tarp knygų“ 2017 m. liepą.

Dr. Inga Liepaitė. „Negaliu atsigėrėti jūros amžinu grožiu...“ Publikacija apie Antano Žukausko-Vienuolio paskutiniąją gyvenimo vasarą 1957 m. žurnale „Tarp knygų“ 2017 m. liepą.

Vytautas Rimša. Apie Anykščių kraštotyrininkus – išsamiai ir solidžiai. Publikacija žurnale „Tarp knygų“ 2017 m. kovą.

Libertas Klimka. Piliakalnių metai – kuo jie bus reikšmingi? Autoriaus pateiktas tekstas.

Libertas Klimka. Lietuvos fotometraštininkui Baliui Buračui – 120. Autoriaus pateiktas tekstas.

Vida Zasienė. Antano Baranausko klėtelės lankytojų knygos – asmeninio ryšio su poetu liudijimas. Publikacija žurnale „Gimtoji kalba“ 2015 m. gruodį. 

Audronė  Berezauskienė. Pomėgio bendražygiai arba Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos veiklos apžvalga. Publikacija žurnale „Gimtasai kraštas“ 2015 m. gruodį.

 
 
    Atgal...