Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2019-07-15   Anykščių krašto parapijose keičiami dvasininkai
 
 

2019 m. liepos 15-ąją Panevėžio vyskupijos kurija paskelbė apie naujus dvasininkų paskyrimus, kurie palies ir Anykščių krašto parapijas.

Dvidešimt vienerius metus Anykščių rajone tarnavęs kun. Virginijus Taučkėla atleistas iš Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Viešintų Šv. arkangelo Mykolo ir Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriaus pareigų. Jis paskirtas Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijos administratoriumi, tad šią vasarą persikels į gretimą Kupiškio rajoną.

Šio dvasininko vietą užims kun. mgr. Mindaugas Šakinis, kuris atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu ir Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bei Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriumi. Tai bus pirmosios šio dvasininko savarankiškos tarnystės parapijos.

Anykščių išvyks ir diakonas Vilius Valionis. Jis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos pastoracinio bendradarbio pareigų ir paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

Nauji paskyrimai palietė ir kitus dvasininkus, kilusius iš Anykščių krašto ar anksčiau čia palikusius savo veiklos pėdsakus.

Traupio parapijos kilęs kun. Rimantas Kaunietis, tarnaujantis Panevėžyje, greta visų kitų užimamų pareigų paskirtas Antano Bandzos socialinių paslaugų namų kapelionu.

Buvęs Anykščių vikaras kun. mgr. Nerijus Papirtis atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Saločių (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių (Biržų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi.

Kitas buvęs Anykščių vikaras kun. dr. Simas Maksvytis, pernai išleistas gydytis, dabar  paskirtas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Skiemonių parapijos kilęs kun. kan. Edmundas Rinkevičius atleistas iš Vabalninko (Biržų r.)  Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų ir išleistas gydytis.

Vabalninke jį pakeis jaunystėje Svėdasuose diakonu tarnavęs kun. ats. kpt. Jonas Tamošiūnas, kuris perduos tris parapijas N. Papirčiui ir nuo šiol paskirtas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Salamiesčio (Kupiškio r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos  administratoriumi.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...