DŽIUGAI
  Gretimos vietovės:
BURIA | JANONYS | SARGŪNAI | STAŠKŪNIŠKIS (Kurklių) |

2015-12-02   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 9 kilometrų į pietryčius nuo Kavarsko. Įsikūręs abipus magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Ribojasi su Janonių, Burios, Staškūniškio, Sargūnų, sunykusiu Zaliesės kaimais. Pietrytiniu kaimo pakraščiu teka upelis Judinys – Šventosios kairysis intakas.

Yra 12 sodybų – 10 gyventojų (2001 m.), 19 gyventojų (2011 m.). Dalis kaimo priklausė Kurklių seniūnijai, joje gyventojų nebuvo (2001 m.), vėliau kaimas sujungtas. Priklauso Šerių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kaimo pavadinimo kilmė siejama su Džiugų asmenvardžiu – šioje vietovėje populiari Džiugo pavardė. Kaime populiarus posakis: "Dejuok, kai būsi Dejūnuose, o Džiuguose reikia džiaugtis".

Istorijos šaltiniai liudija, kad 1682 m. Džiugų kaimas buvo dovanotas Alantos altarijai, kad išlaikytų ten gyvenusius senus dvasininkus.

XX a. pradžioje kaimas priklausė Ukmergės apskrities Kurklių valsčiui, XX a. viduryje – Kavarsko rajono Staškūniškio apylinkei, 1962–1995 m. – Anykščių rajono Kurklių apylinkei. 1923 m. kaime buvo 20 sodybų – 93 gyventojai. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 111,52 ha žemės. Kaime gyveno keturios Džiugų šeimos, keturios Ylų šeimos, trys Bružų šeimos, dvi Pilkų šeimos, Černiauskai, Krasauskai, Gribuliai ir Misiūnai.

Kaime veikė Pavasarininkų, Angelaičių draugijos.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Džiugų buvo ištremti į Sibirą 5 asmenys.

1949 m. rugsėjo 10 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Lenino keliu", vėliau priklausė "Jaunosios gvardijos" kolūkiui, iki 1990 m. – Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Nuo 1968 m. iki 1973 m. kovo 28 d. Džiugų kaime buvo įsikūręs Anykščių rajono Staškūniškio apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Kavarsko apylinkės.

Kaime veikia Zenono ir Virginijos Kazlauskų privatus gyvulininkystės ir arklių auginimo ūkis. Prie magistralinio kelio nuo 2000 m. veikia Edmundo Kavaliausko individualios įmonės kavinė-baras.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

2007 m. liepos 21 d. kaime buvo surengtas džiugiečių suvažiavimas.

Džiuguose 1913 m. gimė kunigas istorikas Rapolas Krasauskas, 1936 m. – mokslininkė matematikė Aldona Džiugaitė-Aleškevičienė-Statulevičienė, 1939 m. – teisininkė Kazimieras Džiugaitė-Skaudienė, 1942 m. – inžinierius Algimantas Džiugas, 1959 m. – inžinierius statybininkas Vytas Yla.