KASPARIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
LAVIŠKIS |

2018-10-07   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 10 kilometrų į pietvakarius nuo Kavarsko. Ribojasi su Vilpišių, Laviškio, Pagojės I, Bugeniškio kaimais, Ukmergės rajono Taujėnų, Kaspariškių ir Radeckų kaimais. Įsikūręs į vakarus nuo Laviškio ežero abipus vieškelio Kavarskas–Taujėnai. Per kaimą teka Laviškio ežero intakas Upelis, yra jų santaka.

Yra 15 sodybų – 30 gyventojų (2001 m., dalis kaimo priklauso Taujėnų seniūnijai, Ukmergės r.), 12 gyventojų (2011 m.). Priklauso Svirnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1933 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 301,36 ha žemės.

1949 m. vasario 1 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Šviesusis kelias", vėliau priklausė Kirovo vardo kolūkiui, Staškūniškio tarybiniam ūkiui, Svirnų kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Taujėnų (Ukmergės r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Kaspariškiuose 1908 m. gimė gydytojas Juozas Petrikas, 1941 m. – dailininkė skulptorė Veronika Vildžiūnaitė-Žukienė