LEGAI
  Gretimos vietovės:
DAUNEIKIAI | GAIDŽIAI (Kaidžiai) | MIČIONYS |

2016-11-25   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 13 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Debeikių. Ribojasi su Dauneikių, Gaidžių ir Mičionių kaimais. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka Šventosios upė, iš vakarų supa Ramuldavos giria.

Yra 3 sodybos – 2 gyventojai (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.), dabar vėl jame gyvenama. Priklauso Leliūnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 9 sodybos – 58 gyventojai. 1933 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 117,03 ha žemės. Legų kaime, kairiajame Šventosios upės krante, buvo miško medžiagos ruošimo sandėlis, paruoštą medieną plukdydavo upe. Dauguma kaimo vyrų dirbo sielininkais.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Legų buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į L. Giros kolūkį, vėliau priklausė "Auksinės varpos", "Už taiką" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Inkūnų parapijai. Senosios kaimo kapinės, kuriose buvo laidojama XVII–XIX a., dabar nenaudojamos, likęs 1 lietas geležinis kryžius ant akmeninio postamento ir kito paminklo postamento liekanos. Senkapis paženklintas, prižiūrimas. Šalia jo guli akmuo su pėda, suskaldytas XX a. 7-ajame dešimtmetyje.

Legų kaimo pušyne buvo rasta akmeninė piesta – rausvos spalvos granito luitas grubiai apskaldytais šonais, 60x65 cm dydžio viršuje, apie 90 cm aukščio, dubuo 40 cm skersmens ir 27 cm gylio. Manoma, kad tai senovinis apeiginis akmuo. Piesta 1976 m. buvo atvilkta į Mičionių kaimą ir laikyta Stasės Ražanskaitės gėlių darželyje, 2002 m. perkelta į Lietuvos etnokosmologijos muziejų Kulionyse (Molėtų r.).

Leguose 1942 m. gimė miškininkas Jonas Butkevičius.