MACKONYS
  Gretimos vietovės:
BŪDOS | JOKŪBAVA (Kavarsko) | MEDŽIOČIAI | PANKĖNAI | VAIČIULIŠKIAI |

2013-12-07   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 13 kilometrų į pietryčius nuo Kavarsko. Ribojasi su Medžiočių, Vaičiuliškių, Jokūbavos, Pankėnų ir Būdų kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Balagano miško, teka upelė Dagia – Šventosios kairysis intakas.

Yra 2 sodybos – 6 gyventojai (2001 ir 2011 m.). Priklauso Šerių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 18 sodybų – 102 gyventojai. 1934 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 199,41 ha žemės.

1949 m. rugsėjo 10 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Didysis Spalis", vėliau priklausė "Jaunosios gvardijos", Kalinino vardo kolūkiams, Jakšiškio tarybiniam ūkiui, Šerių kolūkiui, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Mackonyse 1908 m. gimė kunigas, prozininkas Juozas Stankūnas-J. Stankus, 1914 m. – aktorius Kazimieras Simaška, 1924 m. – pedagogas mokslininkas Klemensas Simaška.

Kunigo J. Stankūno gimtosios sodybos vietoje pastatytas kryžius.