NAUJADALIS
  Gretimos vietovės:
DEGSNIAI (Traupio) | GIRELĖ (Traupio) | KONDRATUVKA | LAUKAGALIAI | ŽERKIŠKIAI |

2018-01-08   |   Spausdinti

Kaimas Traupio seniūnijoje už 4 kilometrų į šiaurės rytus nuo Traupio. Ribojasi su Žerkiškių, Degsnių, Kondratuvkos, Girelės ir Laukagalių kaimais. Vakariniu kaimo pakraščiu teka upė Nevėžis.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

Naujadalio kaimas turėjo apie 200 ha žemės, stambiausias ūkininkas buvo Kazlauskas, turėjo 20 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Naujadalio buvo ištremta į Sibirą 13 asmenų: Kazlauskų, Pasmokų ir Vanagų šeimos. 1948 m. gegužės 22 d. iš Naujadalio į Krasnojarsko krašto Manos rajoną (Rusija) buvo išvežti Antanas Vanagas (1888–?) su žmona Salomėja (1897–?) ir sūnumi Jonu (g. 1948 m.), tremtyje laikyti iki 1957 m. rudens. Tą pačią dieną ir ten pat buvo išgabenti Zofija Pasmokienė  (1878–?), mirusi tremtyje, Antanina (1919–?), Birutė (g. 1944 m.) ir Bronė Pasmokaitės (g. 1938 m.), o Ona Pasmokienė (1907–?) ištremta 1952 m. vasarą. 1949 m. kovo 25 d. iš Naujadalio į Irkutsko sritį (Sibiras, Rusija) buvo ištremti Norbertas (1905–?) ir Jadvyga (1903–?) Kazlauskai su dukterimis Regina (g. 1934 m.) ir Elena (g. 1936 m.), šeima laikyta tremtyje iki 1958 m.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Nevėžis", vėliau priklausė "Vienybės", Traupio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.