BALTENIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
BALTENIAI | SPRAGUITIS | STRAZDIŠKIS |

2017-06-27   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 15 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Baltenių ir Strazdiškio kaimais, Spraguičio viensėdžiu bei Utenos rajono Vareikių kaimu ir Vaikutiškio viensėdžiu.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 6 sodybos – 27 gyventojai. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 90,47 ha žemės. Kaime tuo metu gyveno Antano Šaltenio, Kazimiero Šaltenio, Antano Barono, Broniaus Tylos ir Juozapo Tylos šeimos.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Laisvės" kolūkį, vėliau priklausė M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

1950 m. balandžio 12 d. Balteniškių kaime, laisvės gynėjo Broniaus Tylos-Kapitono (1907–1950) sodyboje įrengtoje slėptuvėje, išduotas ir priešų apsuptas nusišovė Šiaurės Rytų Lietuvos srities štabo visuomeninės dalies viršininkas, laikraščio "Aukštaičių kova" redaktorius, literatas poetas Bronius Kazickas-Saulius, Krivaitis, Vakaris (1923–1950). Tylų sodybvietė ir jo žūties vieta B. Tylos dukters Angelės Tylaitės-Zizienės rūpesčiu 2000 m. paženklinta metaliniu atminimo kryžiumi su nykstančiu įrašu lentelėje: "Ginsimės lig vieno – / Kaip pilėnai gynės, – / Paskutinį šūvį – tau, / Širdie, skiriu!.. / Čia buvo Broniaus Tylos / sodyba. 1950 m. balandžio 12 d. / buvo rastas Vytauto apygardos / štabo bunkeris. Bunkeryje žuvo / Bronius Krivickas – Saulius Vakaris".

Priklausė Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Balteniškių kaimo istoriją apžvelgė kraštotyrininkas Algimantas Jurgis Baltakis rinkinyje "Mes iš Leliūnų parapijos : Leliūnai XX amžiuje" (sudarė Algimantas Baltakis, 2002 m.).

Balteniškiuose 1939 m. gimė inžinierius ir kraštotyrininkas Algimantas Jurgis Baltakis.