PAZNIOKAI
  Gretimos vietovės:
ALEKSANDRAVA | DABUŽIAI | KIRKAI | LIEPDEGĖNAI | VYŠNIAKALNIS |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 9 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Vyšniakalnio, Dabužių, Aleksandravos, Kirkų ir Liepdegėnų kaimais.

Yra 2 sodybos – 1 gyventojas (2000 m.), kaimas liko negyvenamas (2001 ir 2011 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo Pazniokų pavardės, nes dauguma kaimo gyventojų turėjo šią pavardę.

1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 36 gyventojai. Pazniokų kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius. Kaime veikė grietinės nugriebimo punktas.

1915-1918 m. Pazniokuose dirbo mokytojai Ona Pazniokaitė ir Jurgis Stepukas, kurie mokė ne tik šio kaimo, bet ir Dabužių bei kitų didesnių aplinkinių kaimų vaikus.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pazniokų buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Banga", vėliau priklausė "Paryžiaus komunos", Dabužių, "Gintaro" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Dabužių parapijai. Kapinių nebuvo.

Pazniokuose gyveno knygnešys Antanas Justinavičius (1861–1942).