PANKĖNAI
  Gretimos vietovės:
BŪDOS | DAGIA I | JOKŪBAVA (Kavarsko) | KEZIAI | MACKONYS | PIKIETA | PRAVYDŽIAI |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 9 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Pravydžių, Jokūbavos, Mackonių, Būdų ir Kezių kaimais, Dagios I ir Pikietos viensėdžiais.

Yra 1 sodyba – gyventojų nėra (2001 ir 2011 m.).

1744 m. Vilniaus vyskupijos sinodo leidinyje minimas Punkėnų kaimas.  Baudžiavos metais Punkėnų kaimo žmonės ėjo dirbti į pono Charmansko dvarą.

1923 m. kaime buvo 18 sodybų – 97 gyventojai. 1941 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 193,10 ha žemės, buvo 22 sodybos.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pankėnų niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pakelta velėna", vėliau iki 1965 m. priklausė "Žalgirio" kolūkiui, 1965–1990 m. –Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.