SARGŪNAI
  Gretimos vietovės:
BURIA | DIDŽIAKAIMIS | DŽIUGAI | KALINUVKA | LUCIŪNAI | MOLIAKALNIS (Kurklių) | STAŠKŪNIŠKIS (Kurklių) | ŠIAUDINĖ |

2019-02-23   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Kurklių. Įsikūręs į pietryčius nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Ribojasi su Luciūnų, Staškūniškio, Džiugų, Burios, Moliakalnio, Didžiakaimio, Šiaudinės ir Kalinuvkos kaimais. Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Judinio upelio Staškūniškio tvenkinio.

Yra 10 sodybų – 18 gyventojų (2001 m.), 11 gyventojų (2011 m.). Priklauso Staškūniškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 12 sodybų – 104 gyventojai. 1930 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 308,8 ha žemės.

Tuomet buvo paskirtas sklypas ir mokyklai. 1934 m. ėmė veikti Sargūnų pradinė mokykla kaip atskiras Staškūniškio mokyklos komplektas. Su I–III skyrių mokiniais dirbo mokytoja Malvina Lebedienė. 1939–1940 m. jau su I–IV skyriais dirbo mokytoja Marija Terleckaitė.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Sargūnų buvo ištremti į Sibirą 7 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Banga", vėliau priklausė Kalinino vardo kolūkiui, Naujasodžio tarybiniam ūkiui, Staškūniškio kolūkiui, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Sargūnuose 1896 m. gimė laisvės gynėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius Stasys Kiaulevičius, 1941 m. – sporto organizatorius sportinių šokių treneris Juozas Pratkelis.