SIBIRKA
  Gretimos vietovės:
DEGIONYS | MICKŪNIŠKIAI | PUSBAČKIAI |

2013-11-23   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 12 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Mickūniškių, Degionių ir Pusbačkių kaimais. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka upelis Pienia – Nevėžio kairysis intakas.

Yra 1 sodyba – gyventojų nėra (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 21 gyventojas. Sibirkos kaimas turėjo apie 80 ha žemės. 1947 m. kaime buvo 6 sodybos.

Vykstant pokario kovoms, 1948 m. rugpjūčio 30 d. Sibirkoje buvo nušauti vietiniai valstiečiai Apolonija Bartaškienė (1904–1948), jos sūnus Antanas Bartaška (?–1948) ir kartu gyvenęs Bronius Tumėnas.

1949 m. rugsėjo 8 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Giedra", vėliau priklausė Mičiurino vardo, "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.