TOPOLIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
KURKLELIAI (Skiemonių) |

2013-12-03   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su buvusiu Kurklelių III dvaru, iš visų pusių apsuptas Kurklelių kaimo. Įsikūręs 0,5 ilometro į rytus nuo krašto kelio Anykščiai–Molėtai.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2001 m.), 1 gyventojas (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

XX a. pradžioje kaimas vadinosi Pašile, vėliau imtas vadinti Topoliškiais.

Apie 1921–1922 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius. 1923 m. I Topoliškio viensėdyje buvo 1 sodyba – 7 gyventojai. Ten gyveno Cechlovų šeima, turėjusi apie 24 ha žemės. 1923 m. II Topoliškio viensėdyje buvo 1 sodyba – 3 gyventojai, ten Zelevų šeima turėjo apie 7 ha žemės. Apie 1940 m. Topoliškių kaime buvo 4 sodybos, gyveno tik rusų tautybės žmonės. Kaime gyveno ir dirbo račius Lazarius Zelevas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Topoliškių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. vasario 9 d. kaimas buvo įjungtas į "Liepagirio" kolūkį, vėliau priklausė Černiachovskio, Katlėrių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Mikiškių (Molėtų r.) sentikių bendruomenei, nors vietiniai gyventojai eidavo į pamaldas Girelės maldykloje. Kapinių nebuvo, kaimo gyventojai laidojami Geležinės sentikių kapinėse.