TRAKAI (Viešintų)
  Gretimos vietovės:
NAVIKAI | PAGRANDA | PELYŠOS I | TRAKININKAI |

2017-06-06   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 8 kilometrų į vakarus nuo Viešintų. Ribojasi su Pagrandos, Trakininkų, Navikų ir Pelyšų I kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.). Trakų vienkiemis, priklausęs Troškūnų apylinkei, ir Trakų kaimas, priklausęs Viešintų apylinkei, 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruoti iš gyvenamųjų vietovių registro.

1948 m. Trakų gyventojui Petrui Tvaskui pasitraukus iš namų, vengiant tremties, jo namuose buvo įkurta Medinų pradinė mokykla, nuo 1954 m. rugsėjo – Trakų pradinė mokykla. Jos vedėjais dirbo mokytojai: 1948–1951 m. – Kazimieras Alekna, 1951–1953 m. – Ona Vidugirytė-Juozapavičienė, 1953–1954 m. – Vaclovas Buinauskas, 1954–1957 m. – Stasė Kapočiūtė-Raščiuvienė, 1957–1963 m. – Petras Bajorūnas, 1963–1968 m. – Elena Ivanauskaitė-Keblienė, 1968 m. pavasarį laikinai Mykolas Vižynis, 1968–1969 m. – Zenona Regina Steponaitienė. Sumažėjus mokinių, 1969 m. Trakų pradinė mokykla buvo uždaryta. Mokykloje veikė vietinė bibliotekėlė.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į Trakininkų kolūkį, vėliau priklausė "Vienybės", "Spindulio", "Ateities", "Šviesos", Surdegio kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklausė Surdegio parapijai. Kapinių nebuvo.