MARIJAMPOLIS
  Gretimos vietovės:
MIŠKINIAI (Kavarsko) | PIKTAGALYS (Kavarsko) | ŠOVENIAI |

2013-12-08   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Piktagalio ir Miškinių kaimais, kitapus Pienios tvenkinio – Šoveniai. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Pienios upelio – Nevėžio kairiojo intako ir Pienios tvenkinio.

Yra 1 sodyba – 1 gyventojas (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.).

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Tarybinė daina", vėliau priklausė "Stalino vėliavos", "Pavasario", "Gintaro" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.