DAGIA I
  Gretimos vietovės:
JAKŠIŠKIS | KEZIAI | PANKĖNAI | PIKIETA | PRAMISLAVA |

2017-06-06   |   Spausdinti

Viensėdis Kavarsko seniūnijoje už 9 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Jakšiškio, Kezių, Pankėnų ir Pramislavos kaimais, Pikietos viensėdžiu. Pietiniu viensėdžio pakraščiu teka upelis Dagia – Šventosios kairysis intakas, čia yra upių santaka. Viensėdį kerta Pravydžių–Jakšiškio vieškelis.

Yra 1 sodyba – gyventojų nėra (2001 ir 2011 m.). Dagios II ir Dagios III vienkiemiai 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruoti iš gyvenamųjų vietovių registro.

1923 m. Dagios kaime buvo 2 sodybos – 10 gyventojų, taip pat minimas Dagios viensėdis – 1 sodyba, 7 gyventojai. 1929 m. buvo vykdoma Dagios palivarko parceliacija, tuomet palivarko savininkas Antanas Dundulis valdė 88,22 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Dagios buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pakelta velėna", vėliau priklausė "Žalgirio" kolūkiui, iki 1990 m. – Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo.

Dagios I viensėdžio teritorijoje aptiktas naudingųjų iškasenų telkinys – smėlio ir žvyro klodai. Bendrovė "Ukmergės versmė" nuo 2007 m. čia ruošiasi atidaryti 7,5 hektaro ploto karjerą.

Priklauso Žemaitkiemio (Ukmergės r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Dagioje 1905 m. gimė kunigas Kazimieras Šablevičius.