Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
GARBĖNAI
2014-07-03

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 11 kilometrų į pietvakarius nuo Kavarsko. Ribojasi su Šlaitų, Vilpišių kaimais, buvusiu Pamūšio dvaru, Ukmergės rajono Garbėnų kaimu. Per kaimą teka Upelis – Laviškio ežero intakas. Į šiaurę nuo kaimo driekiasi Ukmergės rajono Garbėnų miškas.

Yra 2 sodybos – 14 gyventojų (2000 m., dalis kaimo priklauso Taujėnų seniūnijai, Ukmergės r.), 9 gyventojai (2001 m.), 7 gyventojai (2011 m.). Priklauso Svirnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 22 sodybos – 120 gyventojų. 1934 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 250,49 ha žemės.

1945 m. liepos 18 d. NKVD kariuomenė Garbėnų miške apsupo Didžiosios Kovos apygardos "B" rinktinės partizanų būrį. Kautynių metu žuvo 7 partizanai. 1953 m. birželio 30 d. Garbėnų miške MGB agentai-smogikai "Gediminas" ir "Globus" nužudė paskutinį Butageidžio kuopos Bėdos būrio partizaną Praną Jurkėną-Eimutį.

1950 m. kaimas buvo įjungtas į Kirovo vardo kolūkį, vėliau iki 1989 m. priklausė Staškūniškio tarybiniam ūkiui, 1989–1992 m. – Svirnų kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Taujėnų (Ukmergės r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės veikiančios, aptvertos metaline tvora, jose laidojama, yra apie 50 kapaviečių. Kapinėse yra išlikusių XX a. pradžios akmeninių paminklų.

Partizano P. Jurkėno-Eimučio žūties vietoje pastatytas medinis kryžius su tragišką žūtį liudijančiu įrašu.