Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
AŽUORAISTIS
2019-07-24

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 3 kilometrų į rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Remeikių, Žiogų I, Skiemonių kaimais ir Kačiokiškio viensėdžiu.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Ažuoraisčio kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija padalinta Žiogų (šiaurinė dalis) ir Skiemonių (pietinis pakraštys) kaimams. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Ažuoraisčio kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. vienkiemyje buvo 1 sodyba – 8 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo kaime buvo dvi gretimos sodybos, jose gyveno brolių Stasio ir Klemenso Bučių šeimos. 1945 m. balandžio 8 d., per Atvelykį, jose buvo apsistoję apie 40 Liūto rinktinės 1-osios Kęstučio kuopos Medvėgalio būrio (vadas – Petras Banėnas-Šalna) partizanų, kurie buvo apsupti NKVD kariuomenės ir stribų, turėjo kautis prasiverždami, žuvo 9 partizanai. Jų atminimui Žiogų I kaime pastatytas kryžius (2001 m.)

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Švyturio", Stalino vardo, Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.