Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ŠALTALAUKIAI
2019-07-24

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 4 kilometrų į rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Žažumbrio ir Naujųjų Elmininkų (Elmininkų II) kaimais, Anykščių viensėdžiu, įsikūręs į šiaurę nuo siaurojo geležinkelio Anykščiai–Rubikiai linijos.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Šaltalaukių kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Anykščių viensėdžiui, tik rytinis pakraštys – Žažumbrio kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Šaltalaukių kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 20 gyventojų. 1933 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 53,53 ha žemės padalinta 5 savininkams, vienkiemiuose kūrėsi Juodelių, Gutauskų, Steponavičių ir kitos šeimos.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Šaltalaukių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys – 1945 m. liepos 18 d. išvežta Jurgio ir Teklės Baltakytės Gutauskų šeima.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė "Anykščių šilelio" kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.