Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ŽUKAUSKAI
2017-06-27

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 15 kilometrų į šiaurę nuo Troškūnų. Ribojasi su Pajuodžių, Kanapynės, Mitošiūnų ir Anioliškio kaimais, Mickapetrio viensėdžiu.

Yra 9 sodybos – 15 gyventojų (2001 m.), 17 gyventojų (2011 m.). Priklauso Mitošiūnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 14 sodybų – 83 gyventojai. 1938 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 92,86 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Žukauskų buvo ištremtas į Sibirą 21 asmuo. 1946 m. balandžio 16 d. Marijonos Juodelienės sodyboje susidūrimo su NKVD kareiviais metu žuvo pati sodybos šeimininkė ir Petro Masilionio-Napoleono būrio partizanai: pats būrio vadas, Antanas Juodelis-Lokys, Bronislavas Laureckas, Adolfas Skardžius ir Vladislavas Žiūra.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau iki 1991 m. priklausė Surdegio kolūkiui, kol šis iširo.

Dabar stambiausias ūkis – Vitalijaus Pilkausko augalininkystės ūkis.

Priklauso Subačiaus (Kupiškio r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Buvusios Juodelių sodybos vietoje vykusių kautynių ir laisvės gynėjų žūties vietoje Stepono Radecko rūpesčiu 1995 m. gegužės 20 d. buvo pastatytas betoninis paminklas su atminimo lenta, joje įrašas: "1946 metais / už Tėvynės laisvę / žuvo: / Petras / Masilionis 24 metų, / Antanas / Juodelis 33 metų, / Marijona / Juodelienė 60 metų, / Bronislavas / Laureckas 24 metų, / Adolfas / Skardžius 23 metų, / Vladislavas / Žiūra 27 metų. / Praeivi, nulenk / galvą stalinizmo / aukoms. 1995 m.".

Žukauskuose 1942 m. gimė bibliografė Julija Čepytė, 1958 m. – pedagogė choreografė Kristina Kontrimavičiūtė-Nainienė, 1971 m. – medikė visuomenininkė Alma Pilkauskaitė.