Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ČERNAUČIZNA
2019-07-22

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 10 kilometrų į pietryčius nuo Debeikių. Ribojasi su Barkuškių, Duobinių, Adampolio, Aušros bei Utenos rajono Baravainių, Dusynių ir Starkų kaimais. Kaimo teritorijoje teka upelis Varnupys.

Negyvenamas, išregistruotas kaimas (2001 m.). Černaučiznos kaimas XX a. antrojoje pusėje dažniau vadintas Černių kaimu.

Černių kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, teritorija priskirta Aušros kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Černių (Černaučiznos) kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. kaime buvo 25 sodybos – 114 gyventojų. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 255,68 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Černaučiznos niekas nebuvo ištremtas į Sibirą. 1945 m. kovo 17 d. Černaučiznos kaime Gedimino kuopos partizanai, vadovaujami Vinco Kaulinio-Miškinio, surengė pasalą Vyžuonų stribams. Tada buvo nušauti 8 Vyžuonų valsčiaus stribai bei du sovietiniai aktyvistai: Utenos apskrities partkomo darbuotojas Antanas Zabulionisį ir Vyžuonų valsčiaus partorgas Jeronimas Šileikis. 1951 m. gegužę Černaučiznoje buvo sušaudyta Damanskų šeima (liko mažametė dukra), trobesiai buvo sudeginti.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į Žemaitės kolūkį, vėliau priklausė "Socializmo pilies", "Kelias į komunizmą", "Ateities", Debeikių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.
 
Priklausė Vyžuonų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Černaučiznoje 1934 m. gimė pedagogė ir tautodailininkė, karpinių meistrė Bronė Elena Rimonytė-Misiūnienė.