Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2024-04-26  -  2024-04-26    Medžio drožėjui Jurgiui Kazlauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2024-05-02  -  2024-05-02    Kariškiui Artūrui Leitai – 55
Daugiau informacijos...
 
2024-05-02  -  2024-05-02    Poetei Daliai Ramoškaitei – 75
Daugiau informacijos...
 
2024-05-05  -  2024-05-05    Sporto organizatoriui Stasiui Žukauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2024-05-10  -  2024-05-10    Vertėjai Zitai Marienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2024-05-20  -  2024-05-20    Pianistei Guodai Indriūnaitei – 30
Daugiau informacijos...
 
2024-05-25  -  2024-05-25    Mokslo istorikui Algirdui Povilui Ažubaliui – 85
Daugiau informacijos...
 
2024-06-01  -  2024-06-01    Inžinieriui Henrikui Jackevičiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2024-06-03  -  2024-06-03    Mokslininkui gydytojui Bronislavui Šatkauskui – 90
Daugiau informacijos...
 
2024-06-10  -  2024-06-10    Inžinieriui Alvydui Bitinui – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-06-14  -  2024-06-14    Verslininkui Dariui Gudeliui – 50
Daugiau informacijos...
 
2024-06-17  -  2024-06-17    Kunigui Rimantui Kauniečiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2024-06-22  -  2024-06-22    Filologei Daliai Emilijai Dilytei-Staškevičienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-06-25  -  2024-06-25    Mokslininkui inžinieriui Gvidui Kazlauskui – 90
Daugiau informacijos...
 
2024-07-09  -  2024-07-09    Kultūros organizatoriui Vytautui Kažukauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-07-16  -  2024-07-16    Dailininkui Vladislovui Baliui Šližiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-07-21  -  2024-07-21    Sportininkei Reginai Baltutytei-Mileckienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-07-26  -  2024-07-26    Dailėtyrininkei Onai Navickienei – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-07-29  -  2024-07-29    Kariškiui Jonui Andriškevičiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-07-29  -  2024-07-29    Žurnalistei Gražinai Šmigelskienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2024-07-30  -  2024-07-30    Mokslininkui agronomui Kęstučiui Rainiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-08-02  -  2024-08-02    Gamtininkui ir politikui Sigučiui Obelevičiui – 65
Daugiau informacijos...
 
2024-08-17  -  2024-08-17    Visuomenininkei Primai Petrylienei – 95
Daugiau informacijos...
 
2024-08-23  -  2024-08-23    Dailininkei Ingai Dargužytei – 50
Daugiau informacijos...
 
2024-08-23  -  2024-08-23    Gydytojui Alfonsui Lukoševičiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2024-09-01  -  2024-09-01    Inžinieriui ir politikui Ričardui Sargūnui – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-09-16  -  2024-09-16    Inžinieriui Algirdui Eduardui Čižui – 95
Daugiau informacijos...
 
2024-09-16  -  2024-09-16    Muziejininkui Baliui Juodzevičiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2024-09-21  -  2024-09-21    Mokslininkei klimatologei Audronei Galvonaitei – 75
Daugiau informacijos...
 
2024-09-26  -  2024-09-26    Gydytojui Aloyzui Laužikui – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-10-05  -  2024-10-05    Sportininkui Pavelui Fedorenkai – 60
Daugiau informacijos...
 
2024-10-18  -  2024-10-18    Dailininkui Arvydui Šalteniui – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-10-20  -  2024-10-20    Mokslininkui chemikui Bronislovui Šalkui – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-10-28  -  2024-10-28    Istorikui Antanui Tylai – 95
Daugiau informacijos...
 
2024-11-08  -  2024-11-08    Dailininkei Jovitai Glemžaitei-Matuzienei – 65
Daugiau informacijos...
 
2024-11-15  -  2024-11-15    Visuomenininkui Valerijonui Senvaičiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2024-11-21  -  2024-11-21    Dainininkei Onai Zabielaitei-Karvelienei – 125
Daugiau informacijos...
 
2024-11-26  -  2024-11-26    Muziejininkei Reginai Lopienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2024-12-11  -  2024-12-11    Kraštotyrininkei Onai Tuskenytei – 120
Daugiau informacijos...
 
2024-12-17  -  2024-12-17    Sportininkui ir politikui Sergejui Jovaišai – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-12-21  -  2024-12-21    Inžinieriui hidrotechnikui Jonui Veličkai – 110
Daugiau informacijos...
 
2024-12-22  -  2024-12-22    Sporto organizatoriui Jonui Pajarskui – 85
Daugiau informacijos...