Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-02-12   Solidus leidinys apie svėdasiškių draugiją
 
 

Praėjusių metų pabaigoje Kauno leidykla „Naujasis lankas“ išleido, o spaustuvė „Morkūnas ir Ko“ išspausdino  135 puslapių gausiai iliustruotą knygą „Svėdasiškių draugija „Alaušas“ : ištakos, istorija, veikla 2007–2012 m.“.

Naujoji knyga apie svėdasiškių visuomeninę veiklą.

Knygos, savo formatu primenančios albumą, sudarytojas, mokslinis redaktorius ir bendraautoris – Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narys, mokslininkas bibliotekininkas bibliografas, vienas iš Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ įkūrėjų ir šios draugijos tarybos narys, atsakingas už mokslinę veiklą, – Romualdas Vytautas Rimša. Be šio veiklaus svėdasiškio redaktorių kolegiją sudarė ir doc. dr. Jonas Dautaras, Stasys Gavenavičius, Violeta Gliaudelienė, Algimantas Indriūnas bei doc. dr. Bronislovas Šalkus.  Leidėjai šią knygą skyrė 2013-ųjų vasarą minėtam Svėdasų 510-ajam jubiliejui bei draugijos „Alaušas“ penkerių metų sukakčiai.

Leidinys pradedamas  draugijos pirmininko Algimanto Indriūno sukurtomis dainomis „Svėdasų himnas“ ir „Svėdasai“ bei svėdasiškės Onos Jėckienės sukurta daina „Svėdasai“. Čia kartu su dainų žodžiais spausdinamos ir jų gaidos.

Pirmajame skyriuje „Svėdasiškių draugijos ištakos ir „Alaušo“ istorijos pradžia“ pateikiamos Aldonos Gogelytės, Algimanto Indriūno ir Vytauto Rimšos publikacijos, kuriose prisimenama, kaip veiklių svėdasiškių iniciatyva 2007 metų kovo mėnesį Vilniuje buvo įkurta draugija „Alaušas“. O 2008 metų balandžio mėnesį Svėdasuose organizuotas visuotinis draugijos narių susirinkimas – pirmasis suvažiavimas, išrinkta nauja draugijos vadovybė, pasiskirstyta pareigomis. Todėl antrajame knygos skyriuje „Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ sumanytojai ir vadovai“ galima susipažinti su šios nevyriausybinės organizacijos taryba, aktyvistais. Spausdinamos tarybos narių nuotraukos, pateikiami netgi jų namų adresai, telefonų numeriai, elektroninių paštų adresai.

Kone trys dešimtys puslapių skirta trečiajam skyriui „Svarbiausieji draugijos darbai (2007–2012 m.)“. Čia labai išsamiai aprašyta visa konkreti „Alaušo“ veikla. Per penkerius metus nuveikta išties nemažai: prisidėta prie Svėdasų 505-ųjų metinių minėjimo organizavimo (2008 m.), dalyvauta paminklo kovotojams už Lietuvos laisvę atidengimo iškilmėse Svėdasuose, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 60-mečio ir rašytojo vardo mokyklai suteikimo 20-mečio šventėje, Vilniaus rotušėje organizuotas Vaižganto 140-ųjų gimimo metinių minėjimas, į kompaktinę plokštelę įrašyta Kosto Ostrausko monodrama „Vaižgantas“, vaidinama kraštiečio aktoriaus Ferdinando Jakšio (2009 m.),  aktyviai dalyvauta Vilniaus anykštėnų sambūrio organizuotoje tradicinėje Aukštaitijos bendrijų etnokultūrinėje gegužinėje Vilniuje (2010 m.), organizuotas konkursas Svėdasų himnui sukurti.

Šios draugijos narių iniciatyva Malaišiuose buvo pastatyta medžio skulptūra, skirta Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ herojams Severiutei ir Mykoliukui (skulptorius Aleksandras Tarabilda, 2011 m.), išleista ir Svėdasuose, Anykščiuose bei Vilniuje pristatytas knygos „Svėdasai : praeitis ir dabartis“ pirmasis tomas, Malaišiuose pastatyta  skulptūra Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ veikėjui Rapolui Geišei (skulptorius A. Tarabilda), Vilniaus karininkų ramovėje organizuota tradicinė Atvelykio šventė, kartu su Vilniaus anykštėnais, uteniškiais, rokiškėnais dalyvauta aktoriaus Ferdinando Jakšio 75-ųjų gimimo metinių minėjime (2012 m. ).

Ir tai – tik keli epizodai iš Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ veiklos. Leidinyje tiesiog preciziškai pamečiui išvardinti visi tokie renginiai, sambūriai, susitikimai. Tame pat skyriuje nepamiršta padėkoti draugijos rėmėjams, aktyviausiems talkininkams, pagarsinami įvertinimų susilaukę „Alaušo“ nariai. Argi galima nutylėti tokį įdomų faktą, kad  net trys veiklūs Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ nariai: svėdasiškė šviesuolė literatė buvusi mokytoja Irena Guobienė, doc. dr. Juozas Lapienis ir aktorius Ferdinandas Jakšys pelnė Vaižganto mažąsias premijas „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“? Knygoje spausdinamos šių laureatų diplomų kopijos, taip pat galima pamatyti ir Padėkų, įteiktų Juozui Lapieniui, Romualdui Vytautui Rimšai, Algimantui Indriūnui, Aleksandrui Tarabildai, kopijas.

Ketvirtajame skyriuje „Alaušo“ darbų atgarsiai spaudoje“ spausdinama anotuota literatūros rodyklė, kurioje išvardijami rašiniai apie draugiją, pasirodę žiniasklaidoje 2007–2013 metais. Šiame sąraše dažnai kartojasi leidiniai „Anykšta“, „Utenis“, „XXI amžius“, „Verslas ir prekyba“, „Tėviškės gamta“, „Mokslo Lietuva“, „Pragiedrulių žemė“ ir kiti pavadinimai.

Paskutiniajame, penktajame, skyriuje atsispindi draugijos veikla fotografijose. Jų čia spausdinama net kelios dešimtys. Vien nuotraukų autorių – arti dvidešimties. Toliau skaitytojui pateikiami priedai: 2007 metų kovo 6-osios dienos Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ steigiamojo susirinkimo protokolo, draugijos įstatų, registravimo pažymėjimo, kvietimų į renginius, skelbimų kopijos.

Didelės apimties, informatyvi knyga „Svėdasiškių draugija „Alaušas“ : ištakos, istorija, veikla“ užbaigiama santrumpomis anglų, vokiečių ir rusų kalbomis, tekstus išvertė Karmelita Rudaitienė ir Žilvinas Beliauskas. Knygos viršelius puošia Stasio Gavenavičiaus ir Valentino Repšio nuotraukos su Svėdasų vaizdais.

Leidėjai minėtą knygą skiria visiems svėdasiškiams, Svėdasų krašto bičiuliams, kraštotyros entuziastams, mokytojams, moksleiviams, studentams. Be abejo, toks leidinys turėtų sudominti ir kitų nevyriausybinių organizacijų, draugijų, bendrijų, bendruomenių aktyvistus.

Verta paminėti, kad abi knygas – „Svėdasai : praeitis ir dabartis“ pirmąjį tomą ir „Svėdasiškių draugija „Alaušas“ : ištakos, istorija, veikla“ parengė ta pati leidykla, o spausdino ta pati spaustuvė, jų išvaizda liudija, kad abi svėdasietiškos knygos priklauso tai pačiai serijai. Netrukus ją papildys ir trečiasis leidinys – jau rengiama antroji knygos „Svėdasai : praeitis ir dabartis“ dalis.

Vytautas BAGDONAS

 
 
    Atgal...