Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2017-07-03   Jubiliatas pagerbtas Svėdasų bibliotekoje
 
 

Liepos 2-ąją Svėdasų bibliotekos dailės galerijoje pagerbtas kaip tik tą dieną aštuoniasdešimtmetį šventęs svėdasiškis, kraštiečių draugijos „Alaušas“ steigėjas, ilgametis pirmininkas Algimantas Indriūnas.

Po iškilmingosios dalies stabtelėję. Iš kairės pirmoje eilėje: aktorius Ferdinandas Jakšys ir jubiliatas Algimantas Indriūnas; antroje eilėje: aktorius Vladas Baranauskas, draugijos „Alaušas“ pirmininkė Rita Šimkevičiūtė -Skaržauskienė, Alma Švelnienė ir Juozas Lapienis.

Svėdasiškių pagarbos juosta perjuostas, pagarbiai pasveikintas aštuonių dešimčių metų jubiliatas Algimantas Indriūnas.Energingą, rodosi, nesenstantį, visuomet smagiai nusiteikusį visuomenininką, eiliuotoją sveikino bičiuliai, bendraminčiai, visi gražius žodžius tarė, linkėjo, o eiles bei dainas dovanojo literatai iš Anykščių.

Šventinį susitikimą atvėrė, jubiliato A. Indriūno gyvenimo istoriją trumpai atskleidė  Svėdasų literatų draugijos „Sietuva“ pirmininkė Alma Švelnienė. Trumpai, tiksliai, šviesiai kalbėjo apie Alaušo pakrantėje, Sausalaukės vienkiemyje, gimusį, mokslų siekusį, aukščiausios klasės restauratoriumi tapusį, visą gyvenimą dainą mėgstantį, dainuojantį, eiles bei melodijas kuriantį choro „Aidas“ dalyvį, „Alaušo“ draugijos steigėją, ilgametį pirmininką, nuolat svėdasiškių ir Svėdasų reikalais besirūpinantį, tikrą pilietį, tikrą svėdasėną. Savo kraštą mylintį ir tikriausius himnus jam kuriantį žmogų: „Kur Alaušo bangelės pliuškenas, / Kur Beragio putoja vilnis, / Ant kalnelio gražaus, ant smėlėto / Išsiskleidę mani Svėdasai“...

Eilėmis, Juliaus Janonio eilėraščiu apie sudaužytą smuiką bei smagiu „lalėjimu“ pasveikino dar vienas svėdasiškis iš 1937 -ųjų aktorius Ferdinandas Jakšys. Įprastai žaismingu stiliumi, pajuokaudamas, pašmaikštaudamas apie jubiliatą kalbėjo Juozas Lapienis, kuris vaizdžiai paskaitė aprašą apie A. Indriūno vaikystę, pasakišką vienkiemio prie Alaušo pasaulį, apie dainingą šeimą, kurių dainų pažadintas atsiliepdavo ežero sietuvoje paskendęs legendinis varpas.

Didžiu balsu, skambiomis eilėmis prabilo Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, o Anykščių literatai ne tik džiugino eilėraščių posmais, bet ir pripažinto bardo Vidmanto Plėtos dainomis.

Svėdasiškių pašnekesys. Iš kairės: Juozas Lapienis, Irena Guobienė ir Fedinandas Jakšys.

Po to dar ir bibliotekininkų, vietinių svėdasiškių sveikinimai bei smagus jubiliato žodis, nusistebėjimas apie vis gausesniais svečiais, sveikintojais turtėjančius brandesnio amžiaus gimtadienius, apie tai, kaip bandė išsiaiškinti Alaušo, Beragio, pačių Svėdasų vardo kilmę ir kitas tėviškės paslaptis, apie artimą Pakruojį ir puikų šiaurietišką alų ir apie tai, kad šį kartą į gimtadienį ne pats kvietė, bet buvo svėdasiškių pakviestas...

Raimondas Guobis

Autoriaus nuotraukos

 
 
    Atgal...