Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2024-03-17   Norėtum tapti Pasaulio anykštėnų bendrijos nariu? Prašau, Tavęs laukiame!
 
 

Kviečia Pasaulio anykštėnų bendrija

Kas gali tapti Pasaulio anykštėnų bendrijos (PAB) nariu?

Pagal PAB įstatų III dalies 18 ir 19 punktus, „bendrijos nariais gali būti pilnamečiai Anykščių krašte gimę, gyvenantys arba gyvenę anykštėnai, o taip pat jų palikuonys, save laikantys anykštėnais ir norintys būti Bendrijos nariais, dalyvauti jos veikloje, siekiantys įgyvendinti Bendrijos tikslus ir pripažįstantys šiuos įstatus. <...> Kolektyviniais Bendrijos nariais gali būti anykštėnų sambūriai, grupės ar klubai – juridiniai asmenys, savarankiškai veikiantys Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

Kokios PAB narių teisės?

Pagal PAB įstatų III dalies 21–24 punktus, „bendrijos nariai turi teisę rinkti ir būti išrinktais į visas kolegialias Bendrijos institucijas, gauti viešąją informaciją apie Bendrijos veiklą. Bendrijos nariai turi teisę dalyvauti Bendrijos suvažiavimuose, valdybos posėdžiuose, teikti pasiūlymus, paklausimus, gauti atsakymus ir dalyvauti Bendrijos veikloje. Bendrijos nariai turi teisę dalyvauti kitose bendrijose ar judėjimuose, jeigu tų institucijų tikslai neprieštarauja Bendrijos tikslams. Bendrijos nariai turi teisę ginčyti teisme Bendrijos suvažiavimų ir Bendrijos valdybos sprendimus.

Ką įsipareigoja asmuo, tapęs PAB nariu?

Pagal PAB įstatų III dalies 25 punktą, „bendrijos nario pareiga – įgyvendinti Bendrijos tikslus, suvažiavimų patvirtintas programas, valdybos sprendimus, laikytis Bendrijos įstatų ir mokėti pavienio ar kolektyvinio nario mokestį.

Noriu tapti PAB nariu. Kaip tai padaryti?

Įstoti į Pasaulio anykštėnų bendriją galite dviem būdais:

1) Užpildykite prašymą atvykę į Anykščių koplyčią – Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą (Vilniaus g. 36, Anykščiai) Pasaulio anykštėnų kūrybos centro kuratorės darbo metu (žr. kontaktus).

2) Būdami bet kuriame pasaulio kampelyje, užpildykite prašymą (jo forma pateikiama DOC ir PDF), pasirašykite ir atsiųskite jį mums adresu p.anykstenai@gmail.com.

Ką reikia parašyti tuščiame prašymo lauke?

Šioje vietoje turėtumėte nurodyti savo laisvą valią tapti PAB nariu bei savo motyvaciją – kokioje srityje matote savo indėlį Bendrijoje, kokią viziją turite ir kitą Jūsų nuomone svarbią informaciją. Taip pat būtina pažymėti, jog susipažinote su Pasaulio anykštėnų bendrijos įstatais. Pvz.: „Prašau mane priimti į Pasaulio anykštėnų bendrijos narius, nes aš norėčiau…”

Ar tapsiu PAB nariu, kai užpildysiu prašymą?

Pagal PAB įstatų IV dalies 26 punktą, „bendrijos pavieniais ar kolektyviniais nariais gali tapti fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikę valdybai prašymą raštu. Valdyba privalo duoti atsakymą per 3 mėnesius.“ Tapsite PAB nariu, kai/jei PAB valdyba, apsvarsčiusi Jūsų prašymą, nuspręs jį patenkinti – apie tai Jums praneš Pasaulio anykštėnų kūrybos centro kuratorė.

Koks yra Bendrijos nario mokestis ir kaip galėčiau jį sumokėti?

Pasaulio anykštėnų 9-asis suvažiavimas nustatė, jog kiekvienas narys turi sumokėti vienkartinį stojamąjį 5 Eur mokestį ir reguliariai moka metinį 10 Eur nario mokestį, kolektyviniai nariai – vienkartinį 5 Eur ir metinį metinį 25 Eur nario mokestį. Įstojus į Bendriją, mokestį galima pervesti į banko sąskaitą:

Pasaulio anykštėnų bendrija
Sąskaitos Nr. LT21 7044 0600 0214 7203, AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtis „stojamasis ir metinis nario mokestis už ..... metus
Suma: 15 Eur.

Ką galiu nuveikti, įstojęs į Bendriją?

Pasaulio anykštėnų bendrija vienija žmones,  kurie  myli Anykščių kraštą ir nori būti jo dalimi, kad ir kur gyventų. Kviečiame Tave įstoti į Pasaulio anykštėnų bendriją ir prisidėti prie Anykštijos kūrimo!

Tapęs Bendrijos nariu, galėsi gauti informaciją apie PAB organizuojamas akcijas, iniciatyvas ir veiklas, operatyviai skaitysi skaitmeninę laikraščio „Pasaulio anykštėnas“ versiją. Nariai turi galimybę ir pareigą siūlyti įvairias idėjas savo mylimam kraštui ir gauti paramą ir pagalbą jas įgyvendinant.

Jei gyveni užsienyje, gali būti Pasaulio anykštėnų ambasadorius – skleisti pozityvią žinią, kad Anykščiuose ir jo apylinkėse gera gyventi, kurti, gera čia sugrįžti, nors ir trumpam. Taip pat tapęs Bendrijos nariu prisidėsi prie bendrijos iniciatyvų paremdamas jas finansiškai – metiniu nario mokesčiu ar kita suma, tapdamas rėmėju. Tapęs PAB nariu, gausi nario kortelę, su kuria Pasaulio anykštėnų bendrijos organizuojamuose reginiuose ir parodose Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre galėsi lankytis nemokamai.

AČIŪ už tai, ką darai dėl gražesnių Anykščių, ir už galimybę tai daryti kartu!

Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos informacija

 
 
    Atgal...