Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2022-04-21   Vilniaus anykštėnų pasivaikščiojimas po Bernardinų kapines
 
 

Balandžio 13-ąją Vilniaus anykštėnai pasivaikščiojo po  Vilniaus Bernardinų kapines, Didžiosios savaitės ir sibirinių scilių žydėjimo metu siekdami pagerbti čia palaidotus su Anykščiais susijusius žmones ir iškilias XIX a. pabaigos – XX a. pradžios asmenybes.

Bernardinų kapines Vilniuje 1810 metais įsteigė vokiečių Šv. Martyno Romos katalikų kongregacija prie Šv. Onos bažnyčios ir Bernardinų vienuolynas. Po ketverių metų jos tapo parapinėmis Šv. Pranciškaus ir Bernardo bažnyčios kapinėmis.

Kapinės išsidėsčiusios ant aukšto Vilnelės šlaito. Nuo 2005 metų šios kapinės yra valstybės saugomas paminklas, įrašytas į Kultūros vertybių registrą. 2014–2015 m. restauruota koplyčia: eksterjeras, stogas, fasadai, laiptai.

Vilniaus anykštėnai aplankė čia palaidotų XIX a. ir XX a. žymių Lietuvos ir Vilniaus mokslo, meno, visuomenės veikėjų kapus.

Pagerbėme Vilniaus universiteto profesorių Juozapą Jundzilą, kuris 1821 m. surengė ekspediciją Lietuvos pietinės ir vakarinės dalies gamtai, ypač florai tirti, tyrė ir Šventosios upės augmeniją, surinko 543 augalų rūšis. Taip pat buvo pagerbtas jo dėdė Vilniaus universiteto profesorius Stanislovas Bonifacas Jundzilas, palaidotas tose pačiose Bernardinų kapinėse.

Buvo aplankyti dailininko Kanuto Rusecko ir jo šeimos kapai. Prisiminta, jog Kanutas Ruseckas lankė ir baigė Troškūnų gimnaziją, kuri buvo pagrindas jo tolesnėms studijoms Vilniaus universitete.

Kartu buvo aplankyti ir dailininko Mykolo Riaubos, jo tėvo rašytojo Napoleono Kazimiero Riaubos kapai. Pastovėta ties nauju antkapiu Vilniaus šviesuoliui, bibliotekininkui, muziejininkui Lucijonui Uzemblai, rašiusiam ir XIX a. žinomų žmonių biografijas, sukaupusiam didelę knygų kolekciją.

Vilniaus anykštėnai pagerbė dailininko Vytauto Kairiūkščio ir jo šeimos narių kapavietę. Vytautas Kairiūkštis yra nutapęs paveikslą „Vasara prie Anykštos ežero“.

Kartu praleistos dvi valandos neprailgo, gražus saulėlydis palietė žydinčias sciles, bylojo apie rimtį ir susikaupimą...

Apie iškilias Bernardinų kapinėse palaidotas asmenybes pasakojo Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narė Irma Randakevičienė.

VAS informacija
Vidos Macevičienės nuotraukos

 
 
    Atgal...