Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2022-06-21   Pro memoria. Muzikas vargonininkas Rimvydas Griauzdė
 
 

2022 m. birželio 16 d. Anykščiuose, eidamas 55-uosius metus, mirė muzikas vargonininkas ir chorvedys Rimvydas GRIAUZDĖ (1967–2022).

A+A Rimvydas Griauzdė

Anykščių bendruomenę sukrėtė žiauri netektis. Sunku patikėti, kad jau niekada nesusitiksim Rimvydo, nematysim jo plačios šypsenos, kad negirdėsim jo užkrečiančio juoko, jo atliekamų dainų ar vargonų muzikos.

Ilsėkis ramybėje, bičiuli, užuojauta šeimai ir visai anykštėnų bendruomenei, netekus išskirtinės asmenybės!

Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus įrašas FACEBOOK paskyroje

Šiandien į Amžinybę iškeliavo Šv. apašt. evang. Mato vargonininkas Rimvydas Griauzdė. Pasvalietis, iš Namišių, bet per daugelį metų tapęs Anykščių žmogumi, anykštėnų gerbiamas ir mylimas, kiekvieno namus aplankęs, kiekvieną kalbinęs, kiekvienam šypsojęsis.

Mielas muziejininkų bičiulis, visada geranoriškai atsiliepdavęs į mūsų prašymus pagiedoti su choru renginiuose, kartu su giesme pakeliauti. Nuo šiandien mes keliausime tik prisiminimų takais, jam linkėdami šviesaus ir lengvo kelio į Tėvo namus.

Šioje nuotraukoje – Rimvydas su choru „Salve Cantus“ ir muziejininkais Seinuose, prie Antano Baranausko kapo, giedantys „Sudiev, Lietuva“.

Dabar tardami „sudie“ Rimvydui, muziejininkai reiškia nuoširdžiausią užuojautą jo artimiesiems, Romai, Gabrielei, Paulinai,  mintyse ir širdyse dalindamiesi praradimo skausmu.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus įrašas FACEBOOK paskyroje

Kunigo kanauninko Stanislovo KRUMPLIAUSKO laiškas atsisveikinant:

 
 
    Atgal...