Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2023-08-01   VILNIUS: Sambūryje – pagarbus atsisveikinimas su Angele Laužikiene
 
 

Rašome liūdną Užuojautos, bet kartu Pagarbos laišką aktyviai, nuoširdžiai, visada optimistiškai, geranoriškai ir besišypsančiai ilgametei Vilniaus Anykštėnų Sambūrio narei Angelei Laužikienei (1949 04 20 – 2023 07 27) atminti.

Gavome Angelės Artimųjų žinią:

Liepos 27 d. naktį savo namuose prie artimųjų taikiai mirė mūsų mama Angelė Laužikienė.  Atsisveikinti kviečiame Vilniaus laidojimo namuose Karoliniškėse, Sietyno g. 14, rugpjūčio 4 d., penktadienį, nuo 16 val. iki 19 val. arba rugpjūčio 5 d., šeštadienį, nuo 10 val. iki 13 val. Prašytume pagerbti tik vienu gėlės žiedu. Rugpjūčio 4 d. 19 val. Šv. Mišios Pilaitės koplyčioje. Urna išnešama rugpjūčio 5 d. 13 val. Laidosime Kairėnų kapinėse. Ričardas, Loreta, Rasa.

VAS nariai organizuotai atsisveikinsime bei užuojautos žodį Artimiesiems pasakysime rugpjūčio 4 d.  Renkamės 17 val. prie Sietyno g. 14. Gėlėmis pasirūpinsime organizuotai.

Angelė Laužikienė gimė Zofijos ir Juozo Banių šeimoje 1949 m. balandžio 20 d.  Anykščių rajono Kiaušų kaime (apie 8  km  į rytus nuo Anykščių, šalia Senųjų Elminkų). Šeimoje kartu augo su vyresne seserimi  Zuzana Gronskiene (taip pat ilgamete VAS nare) ir jaunesniu broliu Petru, dabar gyvenančiu Svėdasuose.

1966 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. Mokėsi vienoje klasėje  su Ledina Kaušpėdaite-Kaladiene (1948 11 29 – 2021 03 07) ir kitais žymiais anykštėnais. Po mokyklos baigimo atvyko mokytis į Vilnių, sukūrė šeimą su Ričardu ir pasiliko sotinėje visam laikui. Užaugino dvi šaunias dukras Loretą ir Rasą, sulaukė trijų šaunių anūkų, kuriais didžiavosi ir džiaugėsi.

Angelė visuomet buvo linksma, draugiška bei nuoširdi. Visus darbus atlikdavo su nepaprastu atsidavimu ir kruopštumu. Mėgo keliauti. Su kraštiete fotomeninike Ona Pajedaite (1925 07 07 – 2016 01 14) daug keliavo po Lietuvą ir kitas šalis.

Angelė aktyviai dalyvavo VAS veikloje, daug kuo prisidėdavo. Parėmė atminimo ženklų fotografui Izidoriui Girčiui (1903 02 28 – 1989 05 02) bei monsinjoriui Albertui Talačiai (1921 11 19 – 1999 12 12) Anykščiuose sukūrimą. Dalyvavo VAS ekspedicijose: 2017 metais – 1917 m. rugsėjo 18-22 d. Vilniaus konferencijos 100-mečiui ir padėkai anykštėnams – šios konferencijos dalyviams pagerbti, 2018 metais – Generolo Kazio Ladigos vadovaujamų savanorių kovų kelias išvaduojant Anykščių kraštą nuo bolševikų (Lietuvoje ir Latvijoje), 2019 metais – Lietuvos valdovų keliais šiaurės vakarų Ukrainoje, taip pat kitose kelionėse.

Angelė savo prasmingu gyvenimu praturtino ne tik artimuosius bei draugus, bet ir savo gimtajį kraštą bei Sambūrį, ir prisiminimuose išliks kaip šviesos, gėrio simbolis.

VAS informacija

 
 
    Atgal...