Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau

Anykštėnų rašytojų kūriniai internete

 Nuorodų katalogas

Antanas Baranauskas

Anykščių šilelis.

Liudvika Didžiulienė-Žmona

 

 "Lietuvos gaspadinė arba pamokinimai kaip priguliančiai suvartoti Dievo dovanas" (1893 m. leidinys).

 

Jonas Biliūnas

Liūdna pasaka. Pirmoji dalis.

Liūdna pasaka. Antroji dalis.

Apsakymai

Par sapni.

Pirmutinis streikas.

Be darbo.

"Ant Uetlibergo giedra!"

Žvaigždė. 

Pūga kalnuose. 

Kūdikystės sapnai. 

Pakeleivingi. 

Nemunu. 

Vagis. 

Tikėjimas. 

Laimės žiburys. 

Kliudžiau. 

Jis ir ji. 

Joniukas.

Piestupys.

Lazda.

Ubagas.

Svečiai.

Abejojimas.

Brisiaus galas.

Vieną rudenio dieną…

Eilėraštis

Kad numirsiu, man pakaskit
Ant Šventosios upės kranto:
Kad matytų kapas sodžių,
Kūdikėlis kur užaugau...

Juozas Tumas-Vaižgantas  

Dėdės ir dėdienės. Apysaka

Įvadas.

Labai senai: Mykoliukas ir Severiutė. Pirmoji dalis.

Labai senai: Mykoliukas ir Severiutė. Antroji dalis.

Labai senai: Mykoliukas ir Severiutė. Trečioji dalis.

 

 

Labai senai: Mykoliukas ir Severiutė. Ketvirtoji dalis.

Labai senai: Mykoliukas ir Severiutė. Penktoji dalis.

Dzidorius Artojas – dėdė Mykolas.

Laimingoji dėdienė Rapolienė.

Karšinčius – dėdė Rapolas. Pirmoji dalis.

Karšinčius – dėdė Rapolas. Antroji dalis.

Karšinčius – dėdė Rapolas. Trečioji dalis.

Tas vienas nusiraminimas.

Antanas Vienuolis

Legendos

Šventavartė. Pirmoji dalis.

Šventavartė. Antroji dalis.

Naglio kalno lobiai. Pirmoji dalis.

Naglio kalno lobiai. Antroji dalis.

Medvėgalio pilis. Pirmoji dalis.

Medvėgalio pilis. Antroji dalis.

Platelių ežero paslaptis.

Anykščių padavimai.

Amžinasis smuikininkas.

Užkeiktieji vienuoliai.

Kruvinojo keršto uola.

Gražuolės Lalos kalnas.

Mieganti Ararato mergelė.

Samgorio dykuma.

Apsakymai

Kalėjime. Pirmoji dalis.

Kalėjime. Antroji dalis.

Menka laimė.

Paskutinė vietelė.

Grįžo. Pirmoji dalis.

Grįžo. Antroji dalis.

Paskenduolė. Pirmoji dalis.

Paskenduolė. Antroji dalis.

Paskenduolė. Trečioji dalis.

Pati. Pirmoji dalis.

Pati. Antroji dalis.

Jurginės.

Provokacija.

Užžėlusiu taku. Pirmoji dalis.

Užžėlusiu taku. Antroji dalis.

Kūčių naktį.

Gyvenimo niekniekiai. I.

Gyvenimo niekniekiai. II. Pirmoji dalis.

Gyvenimo niekniekiai. II. Antroji dalis.

Didysis karas.

Mirtinai sužeistas.

Karžygys.

Auka.

Ąžuolas. I–III.

Ąžuolas. IV–VII.

Bermontininkai.

Seni draugai.

Šnipas.

Redaktoriaus laimė.

Rudens gėlės. I–III.

Rudens gėlės. IV–VII.

Inteligentų palata. Apysaka

I–II.

III–V.

VI.

VII.

VIII–X.

XI–XIV.

Kazys Inčiūra

Ant ežerėlio rymojau.

Baltieji raiteliai.

Obelys žydi.

Tyliųjų saulėlydžių žemėj.

Algimantas Baltakis

Eilėraščiai iš poezijos rinkinių

Lietučiui dulkiant. (1955 m.)

Velnio tiltas. (1957 m.)

Keturios stygos. (1959 m.)

Keliaujantis kalnas. (1967 m.)

Akimirkos. (1970 m.)

Duona ir debesys. (1973 m.)

Dedikacijos. (1975 m.)

Strazdiškio elegijos. (1979 m.)

Atodūsis. (1993 m.)

Vienuolynas. (1998 m.)

Žvirblių žiemavietė. (2005 m.)

Gimiau pačiu laiku (dienoraščių fragmentai, 2008 m.)

Bronė Buivydaitė

Poezija iš antologijos "Vainikai"

Valdas Papievis

Geležiniai paukščiai, 1 dalis. (1989 m.)

Geležiniai paukščiai, 2 dalis. (1989 m.)

Triušio akys. (1989 m.)

Ištraukos iš romano „VIENOS VASAROS EMIGRANTAI“, 1 dalis. (2003 m.)

Ištraukos iš romano „VIENOS VASAROS EMIGRANTAI“, 2 dalis. (2003 m.)

Vytautas V. Landsbergis

Pasakojimai apie namus. (1989 m.)

Pasakos nepasakos. (1990 m.)

Tik sapnininkas. (1999 m.)

Lunatikų dainos. (2004 m.)

Agnė Biliūnaitė

Eilėraščiai. (2005 m.)

Kolektyvinė kūryba

Pasakos apie Anykščius. (Lietuvos moksleivių kūrybos rinkinys, 2017 m.)

Anykščių glėbyje : vieno krašto rašytojų kūrybos antologija. (2017 m.)

 
 
    Atgal...