Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau

Asmeninės anykštėnų interneto svetainės

Mokslininko Giedriaus ALKAUSKO asmeninė svetainė

Algirdo Antano AVIŽIENIO, mokslininko ir politiko, Kauno anykštėno,  asmeninė svetainė

Ritos ir Egidijaus AŽUBALIŲ bitynas Skiemonyse

Mokytojos Onos BALIUKIENĖS poezijos puslapis

Tomo BARANAUSKO, istoriko, Vilniaus anykštėno, asmeninė svetainė

BARANAUSKŲ giminės genealogija

Linos BEKERIENĖS, dailininkės keramikės, kūrybos svetainė (neveikia)

Architekto Kosto BILIŪNO internetinis darbų aplankas (neveikia)

Agnės BILIŪNAITĖS ir Kosto BILIŪNO internetinė erdvė – "Kafehauzas"

Remigijaus BIMBOS, asmeninio trenerio, internetinis puslapis

Lino BITVINSKO, žurnalisto, asmeninė interneto svetainė

Alvydo DŪDOS, Kurklių bitininko, svetainė

Marijonos FERGIZIENĖS pilietinės iniciatyvos svetainė (neveikia)

GLIAUDELIŲ giminės svetainė

Rasos GRAŽYTĖS svetainė apie istorinius ir legendinius Anykščius (neveikia)

HARDART asmeninės meninės kūrybos svetainė

Severijos INČIRAUSKAITĖS-KRIAUNEVIČIENĖS, dailininkės tekstilininkės, kūrybos svetainė

Romualdo INČIRAUSKO, dailininko skulptoriaus, kūrybos svetainė

Kazimiero JAKUČIO-Pagulbio puslapis 

KAROSŲ giminės genealogija

Vilniaus anykštėno Juozo KIRDEIKIO asmeninė svetainė

Algimanto KLEIVOS pomėgių svetainė – astronautikos faktai ir naujienos

Arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO atminimo svetainė

Viskas apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių MATULIONĮ

MATUZONIŲ ir SABALIŲ giminės genealogija

Muzikos pedagogės Irenos MELDAIKIENĖS muzikos studija

Tado MOTIEJŪNO, jaunojo fotomenininko,  fotodarbų internetinis puslapis

Normantės NARUŠEVIČIENĖS keramikos internetinis puslapis

Gintauto NAVICKO, architekto, Vilniaus anykštėno, profesinė svetainė

Fotomenininkės Onos PAJEDAITĖS gyvenimo ir kūrybos svetainė

Skulptoriaus Valdo PELEGRIMO asmeninė svetainė

Skulptoriaus Prano PETRONIO asmeninė svetainė

"RAIBUČIO" internetinis puslapis

Danguolės RIMAVIČIENĖS pomėgių svetainė

Linos ir Rimanto SABALIAUSKŲ šeimos turizmo sodybos "Tarp liepų" svetainė

Aloyzo SAKALO langas internete – Nacionalinio žmogaus teisių gynimo centro svetainė

Klaipėdos anykštėno Aleksandro SAKO biografinis interneto dienoraštis

SOLOGUBŲ giminės genealoginė svetainė

STANISLOVO Anykščių vaizdo siužetų archyvas (neveikia)

Vytauto ŠIAUČIŪNO, anykštėno muzikanto,  asmeninis puslapis (neveikia)

Alberto ŠIMĖNO puslapis: mintys, komentarai, vertinimai

Vilmos ŠVIRKEVIČIŪTĖS dailės kūrybos galerija internete (neveikia)

Rašytojo Rimanto Povilo VANAGO asmeninė svetainė

Donato VASILIAUSKO dailės kūrybos galerija internete

Kauno anykštėnės poetė Veros VASILJEVOS minčių ir kūrybos svetainė

Anykščių krašto informacija socialiniuose tinkluose

FACEBOOK: Socialinė grupė "ANYKŠČIAI"

FACEBOOK: Socialinė grupė "ANYKŠTĖNAI"

FACEBOOK: Socialinė grupė "ANYKŠČIAI – JAUNIMUI"

FACEBOOK: Socialinė grupė "AŠ GYVENU ANYKŠČIUOSE"

FACEBOOK: Socialinė grupė "MANO MIESTAS ANYKŠČIAI"

FACEBOOK : Lietuva senose fotografijose – ANYKŠČIAI

FACEBOOK : Lietuva senose fotografijose – SVĖDASAI

FACEBOOK : Socialinė grupė "SVĖDASAI – Vaižganto kraštas"

NETLOG: Socialinė grupė "ANYKŠTĖNAI"  

 

 

Anykštėnai gyvojoje krašto enciklopedijoje "Graži tu mano"

ANYKŠČIŲ krašto knygnešiai ir daraktoriai

Irena ANDRUKAITIENĖ – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarė

Bernardas ANDRUKAITIS – 1991 m. sausio įvykių dalyvis.

Vytautas BAGDONAS – žurnalistas, kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas

Vyskupas Paulius Antanas BALTAKIS

Buvęs Anykščių vikaras Monsinjoras Petras BALTUŠKA

BARONAS Algimantas – literatas, bardas, tautodailininkas

Algimantas BEKENIS – bibliofilas, kraštotyrininkas, visuomenininkas

Algimantas BEKENIS. Viešintų krašto šviesuolis pagerbtas tarp Vilniaus bibliofilų

Audronė BEREZAUSKIENĖ. Kraštotyra ir jos plėtra bei naujų technologijų svarba kraštotyros veikloje

Rašytojas JONAS BILIŪNAS

Rašytoja Bronė BUIVYDAITĖ

Romualda Mintaučkytė-BRAŽĖNIENĖ. Viešintų mokykla, lyg vakar palikta

Mokslininkas pedagogas logopedas Juozas DANILAVIČIUS

Aldona DAUGILYTĖ – Lietuvos Atgimimo veiklos dalyvė

Švietėjai Liudvika ir Stanislovas DIDŽIULIAI

Rašytoja Liudvika DIDŽIULIENĖ-Žmona

Literatė, tautodailininkė ir kraštotyrininkė Veronika DIKČIUVIENĖ

Antanas DRILINGA – poetas, rašytojas prozininkas, žurnalistas

Fotografas Vincas FERINAUSKAS

Kunigas, literatas ir švietėjas Steponas GALVYDIS

Vytautas GALVONAS – verslininkas, politikas, sportininkas aviatorius, kultūros mecenatas

Rašytojas Kazys INČIŪRA (plačiau apie jį)

Jūratė Marija IVANAUSKIENĖ – vertėja, iliustratorė, dailininkė dizainerė

Sportininkai Svetlana ir Vidas JANONIAI

Osvaldas JANONIS – Vilniaus universiteto profesorius, socialinių mokslų daktaras, bibliografas, pedagogas

Mokslininkas gydytojas Alvydas JANULIS

Jonas JUNEVIČIUS – žurnalistas, kraštotyrininkas, fotomenininkas

Vytautas JUODZEVIČIUS, Bronius TALAIKIS ir Algirdas ŽADEIKA – 1991 m. Sausio 13-osios įvykių dalyviai

Antanas KADŽIONIS – 1991 m. sausio įvykių dalyvis

Leonas Petras KALADĖ – 1991 m. sausio įvykių dalyvis

Muzikas Mykolas KARKA ir jo šeima

Vertėja Kristina KEŽUTYTĖ

KONTRIMAVIČIUS Tautvydas – žurnalistas, muziejininkas, kraštotyrininkas, kultūros organizatorius

Aktorius Algimantas MASIULIS

Skaivė MEŠKAUSKIENĖ – bibliotekininkė, pedagogė, kraštotyrininkė, sportininkė šachmatininkė, politikė

Bibliotekininkė Janina MIKUCKIENĖ

Šarūnas MIŠKINIS – 1991 m. sausio įvykių dalyvis

Regina MORKŪNAITĖ – mokslininkė geografė geomorfologė

Jauniausia Lietuvos rašytoja Indrė MUSTEIKYTĖ

Literatas poetas ir prozininkas Aleksas NAVICKAS

Aleksas NAVICKAS – rašantis po Anykščių šilelio saule

Saulius NEFAS – Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio veiklos dalyvis

Gamtininkas Sigutis OBELEVIČIUS

Prima Bučytė-PETRYLIENĖ – Lietuvos laisvės kovų dalyvė, visuomenininkė

Kultūros organizatorė Jolanta PUPKIENĖ

Rašytojai Milda TELKSNYTĖ ir Vygandas RAČKAITIS

Rašytojai Milda TELKSNYTĖ ir Vygandas RAČKAITIS apie Sąjūdžio metus

Rašytojų Mildos TELKSNYTĖS ir Vygando RAČKAIČIO veiklos ir kūrybos apžvalga

Mildos TELKSNYTĖS ir Vygando RAČKAIČIO knyga "Kamanė Dūzgalė"

Vytautas RIMŠA – mokslininkas bibliografas ir pedagogas

Išeivijos knygnešys Kazys ROŽANSKAS

Povilas SIMONAVIČIUS – Lietuvos Sąjūdžio dalyvis

Vargonininkas ir chorvedys Bronius SLIŽYS

Vargonininkas, pedagogas ir choro dirigentas Pranas SLIŽYS

Kompozitorius ir vargonininkas Stasys SLIŽYS

Kariškis, laisvės gynėjas Antanas SLUČKA-Šarūnas

Jonas SRIUBAS – energetikas, kraštotyrininkas ir visuomenininkas

Lenė Marijona SRIUBIENĖ – pedagogė, kraštotyrininkė ir visuomenininkė

SEMĖNAS Stanislovas – fotografas mėgėjas

Laisvės gynėjas Antanas STARKUS-Montė

Biomedicinos mokslų daktarė Loreta STONIENĖ

SURDEGIS ir jo apylinkės

Povilas ŠIAUČIŪNAS – dailininkas grafikas, pedagogas

Ona TUSKENYTĖ – kraštotyrininkė ir etnografė

Tautvilis UŽA – fotografas, kraštotyrininkas, visuomenininkas

Tautvilis UŽA: "Darbų negalime atidėti..."

Kraštotyrininko, fotomenininko Tautvilio UŽOS asmeninė biblioteka

Vaižgantinių šviesos ieškojimas

Rimantas VANAGAS – Lietuvos rašytojas, poetas, žurnalistas, vertėjas, redaktorius

Rašytojo Rimanto VANAGO knygoje "Visi nuo Šventosios" – išpažintis, atgaila, pranašystės

Rašytojo Rimanto VANAGO kūrybos leidiniai

Rašytojas Rimantas Povilas VANAGAS: būti savimi

Iš VIČIŪNŲ kaimo kilę poetai

Kunigas Monsinjoras Jonas VOVERIS

Anykščių krašto žmonių grupių interneto svetainės

"AiiiNYKŠTĖNAI" – kolektyvinė anykštėnų pašnekesių svetainė

"ANYKŠČIAI – kultūros miestas". Viešosios įstaigos "MOONTRIX" svetainė

Tėvynės Sąjungos ANYKŠČIŲ skyriaus svetainė

ANYKŠČIŲ bitininkai

ANYKŠČIŲ futbolo sporto klubo svetainė

ANYKŠČIŲ Jono Biliūno gimnazijos moksleivių elektroninis žurnalas "Žingsniai"

ANYKŠČIŲ Jono Biliūno gimnazijos moksleivių projektas "Diena Anykščiuose" (gidas keliautojams)

ANYKŠČIŲ kamerinio choro "Salve Cantus" svetainė

ANYKŠČIŲ krepšinio komandos "AKKSC–Elmis" svetainė

ANYKŠČIŲ kultūros centro tautinių šokių kolektyvo "Gojus" svetainė

ANYKŠČIŲ kultūros centro istorinio šokio studijos "Baltoji pavana" svetainė

ANYKŠČIŲ kultūrizmo ir fitneso klubo "Atika" svetainė

Lietuvos socialdemokratų partijos ANYKŠČIŲ rajono skyriaus svetainė

ANYKŠČIŲ sporto klubo "Vilartas" svetainė 

ANYKŠČIŲ sveikos gyvensenos klubo "Anykščių vaivorykštė" svetainė

ANYKŠČIŲ technikos sporto klubo "Motorsportas" svetainė

ANYKŠČIŲ tradicinio karatė do klubo "Danas" svetainė

ANYKŠČIŲ žvejų lyga

KŪRYBINĖ AUKŠTAITIJA – Aukštaitijos meno kūrėjų ir mėgėjų socialinis tinklas

BUTĖNŲ kaimo bendruomenės svetainė

KAVARSKO krašto interneto svetainė

Istorinės PIENIONIŲ seniūnijos puslapis internete

RAGUVĖLĖS puslapis internete (nuotraukų galerija)

RAGUVĖLĖS dvaro interneto svetainė

SKIEMONIŲ kaimo bendruomenės svetainė

SKIEMONIŲ kapinės: atminimo knyga

SVĖDASŲ bendruomenės svetainė

SVĖDASŲ krašto patriotų svetainė

SVĖDASŲ miestelio internetinė svetainė

Lietuvos skautijos SVĖDASŲ draugovės svetainė

TRAUPIO miestelio ir seniūnijos svetainė

TROŠKŪNŲ Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos moksleivių elektroninis žurnalas "Inčiūrietis"

 
 
    Atgal...