Alfonsas MERKYS
  Gimimo data: 1922-01-05
Gimimo vietovė: Dobiliškio k. (Viešintų parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas

2022-10-21   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Merkys ir Emilija Adomaitytė-Merkienė iš Skudų – žemdirbiai vidutiniai ūkininkai. Šeimoje gimė 11 vaikų, iš jų užaugo devyni. Broliai: Vladas Merkys (1908–1950) – agronomas, Juozas Merkys (1916–1983) – kunigas, Vytautas Merkys (1927–2021) – kunigas, vienuolis jėzuitas, Albinas Merkys, seserys: Genovaitė Merkytė-?, Silverija Merkytė (1918–?) – pedagogė.

Mokėsi Viešintų (Anykščių r.) pradžios mokykloje, Kupiškio ir Panevėžio gimnazijose. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo elektrotechniką. 1942–1947 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1947 m. Vilniaus arkikatedroje vyskupas Mečislovas Reinys įšventino A. Merkį kunigu.

1947–1961 m. jis tarnavo Adutiškio (Švenčionių r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Paringio (Ignalinos r.) Švč. Jėzaus Širdies, Švenčionių Šv. Edvardo, Kabelių (Varėnos r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Vosiūnų (Ignalinos r.) Švč. Mergelės Marijos, Gedžiūnėlių (Ignalinos r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios ir Kazitiškio (Ignalinos r.) Šv. vyskupo Stanislovo parapijose.

Sovietų valdžiai atėmus kunigo pažymėjimą, 1961–1962 m. A. Merkys dirbo vairuotoju.

1962–1969 m. jis buvo Strūnaičio (Švenčionių r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratorius. Perkeltas 1969 m. rugsėjį, 1969–1975 m. jis buvo Smalvų (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebonas. 

1975–1990 m., iki gyvenimo pabaigos, jis administravo Turmanto (Zarasų r.) Švč. Jėzaus Širdies parapiją, kartu buvo ir Tilžės (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Karalienės parapijos klebonas.

Amžininkų prisiminimuose A. Merkys liko kaip vienišas asketas ir humanistas, mokėjęs kelias užsienio kalbas, pėsčiomis lankęs parapijiečius ir už patarnavimus neėmęs jokio atlygio, nesistengęs ūkiškai tvarkytis parapijose, labiau vertinęs dvasinį bendravimą.

A. Merkys parašė "Strūnaičio bažnyčios istoriją" (išleista po mirties 1997 m.).

Mirė 1990 m. gruodžio 20 d. Turmante (Zarasų r.). Palaidotas Turmanto bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina pilko akmens paminklas su kryžiaus fone iškaltu nukryžiuotojo Kristaus horeljefu ir įrašu: "A+A / Kun. Alfonsas / Merkys / 1922–1990".

Kraštotyrininkė Giedrė Mičiūnienė parengė ir išleido biografinį leidinį "Alfonsas Merkys: "Mano gyvenimui užteks kuklaus prisiminimo" (2020 m.).