Juozas MERKYS
  Gimimo data: 1916-03-04
Gimimo vietovė: Dobiliškio k. (Viešintų parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas

2021-02-03   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Merkys ir Emilija Adomaitytė-Merkienė iš Skudų – vidutiniai ūkininkai. Šeimoje gimė 11 vaikų, iš jų išaugo devyni. Broliai: Vladas Merkys (1908–1950) – agronomas, Alfonsas Merkys (1922–1990) – kunigas, Vytautas Merkys (1927–2021) – kunigas vienuolis jėzuitas, Albinas Merkys, seserys: Genovaitė Merkytė-?, Silverija Merkytė (1918–?) – pedagogė.

Mokėsi Viešintų (Anykščių r.) pradžios mokykloje, Kupiškio ir Panevėžio berniukų gimnazijose. 1940 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1940 m. birželio 16 d. Panevėžio katedroje vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino J. Merkį kunigu. Kartu buvo įšventintas Povilas Čiučkis ir kiti kunigai. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo birželio 28 d. gimtosios Viešintų parapijos bažnyčioje.

1940–1941 m. jis buvo vikaras Daujėnuose (Pasvalio r.), kur pradėjo individualią pastoraciją – pradėjo uoliai lankyti parapijiečius, su jais bendrauti. 1941–1942 m. jis buvo vikaras Salake (Zarasų r.), 1942 m.– Vyžuonose (Utenos r.).

1942–1944 m. J. Merkys tarnavo vikaru Anykščiuose, talkino klebonui Juozapui Čepėnui. 1944 m. vasarą sovietinės kariuomenės jis buvo suimtas, bet paskui paleistas. 1944 m., pabėgus nuo sovietinių represijų ir slapstantis Andrioniškio (Anykščių r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonui Matui Šermukšniui, J. Merkys trumpai pavadavo Andrioniškio kleboną.

1944–1947 m. jis buvo vikaras Saločiuose (Biržų r.), Pumpėnuose (Pasvalio r.), Pandėlyje (Rokiškio r.), Troškūnuose (Anykščių r.), Vabalninke (Biržų r.).

Paskirtas 1947 m. pabaigoje, 1947–1955 m. J. Merkys buvo Alizavos (Kupiškio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius. Tarnaudamas Alizavoje, jis palaikė ryšius su vietiniais laisvės gynėjais. 1955–1956 m. jis buvo Onuškio (Rokiškio r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos administratorius, 1956–1966 m. – Anciškio (Kėdainių r.) Šv. Mato ir Geležių (Panevėžio r.) Šv. Juozapo parapijų administratorius, 1966–1967 m. – Smilgių (Panevėžio r.) Šv. Jurgio parapijos administratorius.

1967–1974 m. J. Merkys buvo Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapijos klebonas. Jis aktyviai domėjosi visuomeniniu gyvenimu, mėgo bendrauti ir būti žmonių dėmesio centre, rūpinosi bažnyčios išlaikymu ir parapijiečių reikalais.

1974–1977 m. J. Merkys tarnavo Ragelių (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu, 1977–1983 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo Raguvėlės (Anykščių r.) Šv. Stepono parapijos klebonas.

Kunigas J. Merkys amžininkų prisiminimuose liko kaip draugiškas, svetingas ir vaišingas, pasirengęs pagelbėti dvasininkas, mėgęs paskaityti knygas ir domėjęsis mokslu bei politika.

Mirė 1983 m. kovo 3 d. Raguvėlėje (Anykščių r.). Palaidotas Raguvėlės kapinėse. Kapą ženklina balto marmuro paminklas-stela su iškaltu įrašu: "Kunigas / Juozas Merkys / 1916–1983".